Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2017-02-10
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2016:

Rörlig arbetskraft avgörande för tillväxt

Kunskap är basen för tillväxt och välstånd i dagens samhälle. Men det räcker inte – kunskapen måste spridas och exploateras. En rörlig arbetskraft är därför avgörande för innovation och entreprenörskap.

Ding Ding har lagt fram doktorsavhandlingen Heterogeneous Innovation and Labour Mobility vid KTH. Den består av fyra artiklar som behandlar ämnet arbetskraftsrörlighet från olika vinklar.

I den första visar Ding Ding att en rörlig arbetskraft är avgörande för entreprenörskap och nyföretagande. Det gäller både inflödet av arbetskraft från andra regioner och hur arbetskraften rör sig internt i regionen. Ett utflöde av arbetskraft har däremot en negativ effekt på antalet nystartade företag.

Den andra artikeln undersöker rörligheten bland arbetskraft som är verksam inom FoU. Resultaten visar att inflödet av FoU-personal ökar innovationen i enskilda företag, speciellt om de nyanställda tidigare har arbetat i ett patenterande företag. Man lär sig genom att nyanställa, helt enkelt.

Den tredje artikeln visar att många svenska innovationer bygger på kunskapsöverföring från inhemskt ägda multinationella företag till andra, mindre företag.

I den fjärde artikeln har Ding Ding intresserat sig för hur olika typer av innovation påverkar sysselsättningen. Hon visar att riktigt radikala, explorativa innovationer påverkar tillväxten på lång sikt, medan inkrementell innovation har en kortsiktigare arbetskraftsefterfrågan.

En av policyslutsatserna är att arbetsmarknaden måste vara flexibel. Allt annat minskar innovation, entreprenörskap och i förlängningen tillväxt och välstånd, menar Ding. Utmaningen för politiker är att hålla balansen mellan flexibilitet och en trygg arbetsmarknad. Resultaten bygger på detaljerad SCB-data över samtliga svenska anställda och företag.

Kontakta ding.ding@indek.kth.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu