Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatFörfattarna är noga med att framhålla att hållbarhet inte är något buzzword
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Oklart resultat av offentlig satsning på innovation
Jacob Stenberg har för sin avhandling genomfört 26 djupintervjuer med anställda som på olika sätt är ansvariga för PR på svenska myndigheter. Han har också gått igenom en samling regeringsdokument – direktiv, protokoll och strategier – som har skapats av myndigheterna för att möjliggöra PR-arbetet. Foto: Klara Sandqvist.
Publicerad: 2017-02-13
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2016:

Oklart resultat av offentlig satsning på innovation

Den förra regeringen satsade stora resurser på att marknadsföra innovationsfrågan. Det skulle generera mer entreprenörskap och locka hit talanger från när och fjärran. Men vad hände egentligen med innovationshajpen?

- Innovationshajpen kostade samhället stora resurser när den förra regeringen drog igång ett PR-maskineri av, för svenska förhållanden, tidigare okänt mått.

Det berättar Jacob Stenberg, författare till doktorsavhandlingen The Communicative State. Political Public Relations and the Rise of the Innovation Hype in Sweden. I den följer han näringsdepartementet och Svenska institutet i deras arbete med att marknadsföra Sverige som innovationsnation.

Stenberg, som har disputerat vid institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet, vill förstå hur myndigheter använder övertalning och externa relationer för att marknadsföra politiska idéer – och vilka politiska och demokratiska följder det kan få.

- Innovation dök upp som en prioriterad fråga på myndigheternas skrivbord strax efter finanskrisen. Det var en följd av att stora transnationella organisationer, som EU och OECD, uppmuntrade kommuner, regioner och departement att jobba med innovation.

Näringsdepartementet åkte land och rike runt för att marknadsföra innovation i syfte att skapa fler entreprenörer. Politiska aktörer, universitet och företag bjöds in till seminarier och konferenser. Kommuner och landsting lanserade innovationsstrategier i syfte att attrahera talang, forskare och kapital.

- Det var en ambitiös och påkostad satsning. Men den fick kritik från både medier och politiker för att vara otydlig och sakna konkreta mål.

Näringsdepartementet avfärdade kritiken. ”Kampanjen” var till för att inleda en diskussion om innovation i samhället. Förändring var inte centralt i det här skedet. I övrigt lade man locket på. Annie Lööf, som då var näringsminister, hade dåliga opinionssiffror och ville inte riskera en debatt som kunde framställa PR-insatsen som ett misslyckande, menar Jacob Stenberg.

- De nätverk som hade etablerats följdes inte upp, och dessvärre hände inte så mycket i praktiken.

Arbetet utvärderades inte heller av näringsdepartementet. I stället fick Vinnova i uppdrag att mäta hur offentliga myndigheter jobbar med innovation. Men eftersom det saknades mätbara mål blev utvärderingen inte så handfast.

- Jag tror att båda sidor har en poäng. Kampanjen kan vara ett första steg för att skapa en diskussion i samhället kring en ny politisk riktning. Men bristen på uppföljning gör det svårt att veta om det fick någon reell effekt.

Svenska institutet lanserade internationella kampanjer i ett tiotal städer runt om i världen, där Sverige skulle marknadsföras som innovationsnation. De sökte starka samverkansaktörer utomlands och tog med sig representanter från kända svenska företag som Volvo och Ikea till mötena. Stora evenemang och seminarier arrangerades på kulturcentrum och universitet, och utvärderingar genomfördes på plats.

Aktiviteterna ansågs framgångsrika om det kom många besökare. Svenska institutet räknade också antalet artiklar som publicerats lokalt för att få fram ett ad-value. Det är en uppskattning av vad samma utrymme i media skulle ha kostat i form av annonser. Resultatet visade att kampanjen genererade enorma belopp i motsvarande sparade annonskostnader.

Jacob Stenbergs slutsats är att politisk kommunikation drivs genom att skapa nätverk med inflytelserika organisationer och personer. Men utan tydliga mål och en aktör med politiskt ansvar för genomförande och uppföljning, är det svårt att omsätta kommunikationsaktiviteter till ett konkret reformpaket.

- Kommunikation har blivit centralt för offentliga myndigheter. Politiska frågor prioriteras baserat på huruvida de kan generera nätverk genom olika former av PR-praktiker, som media, evenemang och seminarier. Det utgör ett historiskt skifte, med risk för att mer komplicerade och kontroversiella frågor skjuts åt sidan.

- Det är lätt att vinna politiska poäng på att dra igång en kampanj kring en fråga som få kan vara negativa till, som innovation. Därför kan frågan fungera som drivmedel för att sätta kampanjer och aktiviteter i rullning, som i sin tur underlättar för offentliga myndigheter att skapa nätverk, säger Stenberg.

Kontakta jacob.stenberg@isk.lu.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentarer (1 st)
Kommentarer
24 feb 2017, 14:13
Av Eva Fredell
Fk. 2003 blev mitt arbete granskas av internationell jury. Det gjordes nämligen en sökning bland projektansöknkngar som hade fått avslag hos svenska finansiärer.
Det stämde. Maken till hantering finns ingenstans. ska berätta vad detta kostat mig.
Nåja. Jag åkte ner. Jag hade nämligen fått stöd av Oracle att profucera en enkel mickup på ett lärande system för kunskapsdelning. EU själv hade bett Nutek mfl att bistå. De gjorde inte det. Så kom inbjudan att bli granskad och gk blev jag. Åkte ner och tänktedetta är ett misstag. Trots att mina lång lista med spetsreferense
r som trodde på mig tänkte jag så. När jag åkte hem grät jag och lade ner allt. Där
stod jag och finansierar bad mig ko.ma till dem för i sverige skulle ingen anstränga
sig. Du slår Googles. Precis så skulle vi gjort från början. Alltså ett system som byggde kunskapsbanker i en lärande process. Eller som Oracle sagt det första semantiska systemet. Det är inte klokt. Rull ut röda mattan för henne. Varje land ede en grupp med sig i Bryssel. Inte jag. I gen. Och ingen här kunde förstå heller. De förstod inte dp och kommer aldrig göra det så länge de inte förstår att 23 års hands on är stort och att obildade finansiär måste skaka om grå celler. Hur mpnga patent frågade jag min databasexpert ? Han svarade en hel serie. Lås in ditt material sa han. Din modell är ditt verk och ska hanteras som receptet på Coca cola annars äts du upp. Det har jag gjort. Irland bad mig flytta dit. Portugal och sedan Norges It innovation ation. Vi gör allt som krävs. Nej jag bor här och jag tänker inte längre göra något mera. Låt mig inte störa den stora marknaden för rådgivare.
Jag tänker att i 23 år byggde jag det svenska finansiering systemet bit för bit. Grafiskt. Jag såg fel so. Jag kunde rätta till och jag såg affärsnyttan. Så gör de som ska hjälpa till mig fattig geom att begära en Det ena och en Det andra. De kopierar och trakasserar mig. Du får 3 minuter att peatcha.. #9786 #128512 Espri ? Vad betyder det? VD gör en innovationsprofessor. Jag blev Entreprenör Europé. En kvinna av två bland 78 män. An innovation over the edge. The semantik webb application. Wow.
Så går det när en är öppen och full av Espri. Och sen alla fantastiska referenser. Jag är verkligen uppskattad. Efter Norge 2003 gjorde jag en plågsam serie försök med KKS. När jag väl fått ihop ett nytt team och delat info så blev deras prioriteringar ändrade. 2007. Jag hoppas kopiorna kom a dra till nytta. Jag har tyvärr ingen hemsida. Blev liksom pank. Jag gräver vidare i semantiken och hamnade i korruption . Det är nu manus som jag filar på medan jag tänker som jag gjorde på planet hem från Bryssel.fy sjutton. Finansiörerna flrstpr inte grndforskning. De missar guldkalven. Med vänlig hälsning Fil kand kulturgeografi, fackjournalist, copieweriter. Fd Senior research officer . Fd forskare . Fd uppfinnare . I dag
antikvarie med granskning av entreprenadsupphandling som sakområden.
Så gammal att jag dör när som helst. Eva. Fredelm@kunskaparna.com
ha det gott og lykke till
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu