Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-02-16
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2016:

Kris skrämmer inte startups

Hur påverkar en makroekonomisk kris de som håller på att starta företag, så kallade entreprenörer i vardande? Det intresserade Per Davidsson och Scott R Gordon. I och med den globala finanskrisen 2008 fick de ett naturligt experiment att ta avstamp från. Resultaten visar, till forskarnas förvåning, att de allra flesta fortsatte som vanligt. Krisen påverkade alltså inte nämnvärt ansträngningarna att starta företag. Det gällde speciellt dem som hade kommit en bit på väg. Den grupp som påverkades mest av krisen var grundarna av mer teknologiskt ambitiösa företagsidéer, flera la helt ner sina satsningar. Om några policyinsatser ska sättas in som svar på en kris är det i så fall bland dessa högteknologiska igångsättare, menar Davidsson och Gordon. Läs mer om deras resultat i Much Ado About Nothing? The Surprising Persistence of Nascent Entrepreneurs Through Macroeconomic Crisis (Entrepreneurship Theory and Practice, nr 4, vol 40, 2016).

Kontakta per.davidsson@qut.edu.au


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu