Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-03-24
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2017:

Att mäkla i det okända

För att nå bättre resultat i öppna innovationsprojekt används ofta mellanhänder. Deras roll är att underlätta innovationssamarbeten mellan företag. De gör det bland annat genom att skapa mötesplatser, hitta ny kunskap, främja kontakterna i innovationsnätverk och medla i konflikter. Eftersom det inte finns någon enskild organisation som står för det långsiktiga engagemanget, blir det mellanhandens uppgift. De kan även hjälpa till med att knoppa av innovationer som har gjort sitt inom företaget. I takt med att världen har blivit mer komplicerad, har också mellanhändernas jobb blivit svårare. Ju osäkrare och radikalare ett innovationsprojekt är, desto svårare blir deras jobb. Då blir de ”arkitekter i det okända” och kan behöva skapa helt nya ekosystem för innovation. Ett första steg i deras arbete är ofta att göra en osäkerhetsanalys. Om det här skriver Marine Agogué, Elsa Berthet, Tobias Fredberg, Pascal Le Masson, Blanche Segrestin, Martin Stoetzel, Martin Wiener och Anna Yström i Explicating the role of innovation intermediaries in the “unknown”: a contingency approach (Journal of Strategy and Management, nr 1, vol 10, 2017).

Kontakta anna.ystrom@chalmers.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu