Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2003-11-05
Följande text publicerades även i Entré nr 3/4, 2003:

Svenska regler missgynnar inte invandrade företagare

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Den angelägna frågan intresserar Annette Tegnemo. Hon har studerat 200 konkurser och finner inga betydande skillnader mellan infödda och invandrade företagare.

Annette Tegnemo är doktorand vid Uppsala universitets juridiska institution. Hon studerar jämlikheten inom egenföretagandet i rapporten Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet (SOU 2003:17). Den utgör även en del av hennes kommande doktorsavhandling.

Tegnemo har granskat 200 företag som försattes i konkurs under perioden 1994-1998. I hälften av fallen var företagaren invandrad till Sverige, i den andra hälften av fallen var han eller hon född här. De infödda och invandrade företagarna liknade varandra på en rad punkter: medelåldern var ungefär densamma i båda grupperna, liksom branschkunskapen och erfarenheten av företagande och konkurser. Även företagens egenskaper var likartade i de två grupperna.

Under verksamheten stötte såväl invandrade som infödda företagare på problem, till exempel med redovisningen. Felaktiga ekonomiska bedömningar av till exempel driftskostnader, hyror, räntor, amorteringar och kundunderlag förekommer också. I några fall har företagarna utnyttjat gällande regler i strid mot lagen, men till sin egen fördel. Inte heller på detta område finner Annette Tegnemo några större skillnader mellan invandrade och infödda företagare.

De undersökta företagens vanligaste fordringsägare är staten, leverantörer och banker. Infödda företagare måste lika ofta som invandrarföretagare uppvisa säkerheter för att beviljas krediter. När det gäller skulder till banken tyder resultaten på att invandrarföretagen beviljats krediter till större belopp.

Tegnemos slutsats är att de svenska reglerna, och företagarvillkoren i övrigt, inte utgjort något större hinder för någon speciell grupp. Invandrarföretagare med pågående verksamheter kan därför inte sägas vara diskriminerade.

För mer info: annette.tegnemo@jur.uu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu