Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatKombinationen av oberoende och en liten, snabbrörlig organisation är ett par av våra styrkor
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-03-30
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2017:

Företagande som social hävstång

Att personer med utländsk bakgrund startar företag i större utsträckning än personer med svensk bakgrund är känt sedan länge. Men hur går det för företagen, växer de? Det intresserar Nedim Efendic, Fredrik W Andersson och Karl Wennberg i artikeln Growth in first- and second-generation immigrant firms in Sweden (International Small Business Journal, nr 8, vol 34, 2016). De har jämfört tillväxten bland företag som har en infödd vd med företag som har en vd med utländsk bakgrund i första respektive andra generationen. Forskarna har följt drygt 50 000 svenska småföretag över fyra år och hittar klara mönster i materialet. Företag som har en andra generationens invandrare från ett OECD-land som vd har snabbast tillväxt, snabbare än företag med en infödd vd. När det gäller andra generationens invandrare med bakgrund från land utanför OECD är förhållandet tvärtom. Företag som har en vd som är första generationens invandrare växer långsammast av de jämförda kategorierna. En annan skillnad är att andra generationens invandrare söker sig till branscher som är svårare att ta sig in på, jämfört med första generationens invandrare. Resultaten visar att vissa grupper med utländsk bakgrund kan använda sitt tillväxtföretagande för att avancera ekonomiskt och socialt.

Kontakta karl.wennberg@liu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu