Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-04-12
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2017:

Nätverk med personlig touch

Nätverk är viktiga för att lyckas med internationalisering, speciellt för små, nya företag. Men vilka färdigheter sporras genom nätverkandet, och hur och när används nätverken? Hélène Laurell, Leona Achtenhagen och Svante Andersson har följt ett ungt medicinteknikföretags internationaliseringsprocess över en längre tid. De kommer fram till att nätverkandets art förändras med de behov som uppstår i olika utvecklingsfaser. Under de tidiga faserna används framför allt existerande lokala nätverk, medan nya globala nätverksrelationer etableras när försäljningen ska boostas. De inblandade individernas bakgrund har också betydelse för vilka nätverksstrategier som används under olika faser av internationaliseringen. Forskarna publicerar sina resultat i The changing role of network ties and critical capabilities in an international new venture’s early development (International Entrepreneurship and Management Journal, nr 1, vol 13, 2017).

Kontakta marie_helene.laurell@hh.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu