Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-05-05
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2017:

Design ökar förståelsen för olika visioner

Skisser, visualiseringar, filmer och prototyper kan vara till stor hjälp när personer från olika organisationer försöker förstå varandras värderingar och visioner. Det visar Luca Simeone som har disputerat i interaktionsdesign vid Malmö högskola.

Akademiker förstår inte alltid företagslingo. Och ideella organisationer tar kanske inte till sig forskningsresultat som är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Men det finns stora poänger i att privata och offentliga, akademiska och praktiska, vinstdrivande och idéburna organisationer möts i samarbeten. Kraven ökar också på svenska lärosäten att samverka med det omgivande samhället.

Luca Simeone har lagt fram doktorsavhandlingen Design Moves. Translational Processes and Academic Entrepreneurship in Design Labs. Han har studerat tre design- och forskningslabb: Senseable City Lab vid Massachusetts Institute of Technology, Metalab vid Harvard University, och Medea vid Malmö högskola. De är alla involverade i akademiskt entreprenörskap där en rad olika aktörer medverkar. Och i alla tre labbmiljöerna spelar praktisk design en viktig roll för de entreprenöriella processerna.

Simeone uttrycker det som att det handlar om ett översättningsarbete. I designerns verktygslåda finns redskap som kan översätta idéer, koncept och dokument till exempelvis bilder och ljud.

Senseable City Lab, Metalab och Medea samarbetar med privata företag, myndigheter, ideella verksamheter och medborgare kring immaterialrättsliga frågor, startups och andra värdeskapande aktiviteter. Labben är lokaliserade till lärosätenas utkanter, och deras utåtriktade verksamhet är ett sätt att få in finansiering.

Kontakta luca.simeone@gmail.com


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu