Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Politiska entreprenörer driver förändring
 
Publicerad: 2017-06-14
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2017:

Politiska entreprenörer driver förändring

En politisk entreprenör är en handlingsinriktad, problemlösande byråkrat – med rätt att fatta beslut. Hen jobbar helst i team och är, i alla fall i Sverige, en mästare på att nätverka.

Evangelia Petridou har lagt fram sin doktorsavhandling i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. I Political Entrepreneurship in Swedish: Towards a (Re)Theorization of Entrepreneurial Agency undersöker hon förekomsten av politiska entreprenörer inom olika områden, och på olika nivåer, i Sverige.

Hon har använt sig av kvalitativa metoder när hon tagit sig an krishantering på nationell politisk nivå, riskstyrning på regional nivå och tillväxtpolitik på lokal nivå.

Hennes resultat visar att politiska entreprenörer är uthålliga och rådiga idéskapare, men de sätter ogärna etiketten entreprenör på sig själva. Snarare skulle de kalla sig för problemlösare. De sitter på beslutsfattande positioner och efter exempelvis en samhällskris är de viktiga för att driva policyförändring.

Enligt Evangelia Petridou återfinns politiska entreprenörer bland byråkrater, snarare än bland politiker. Det innebär att politiskt entreprenörskap handlar om att implementera, inte om att sätta den politiska agendan.

Politiska entreprenörer arbetar i team, ofta tillfälliga sådana som upplöses när uppgiften är löst.

I Sverige lägger vi stor vikt vid inkludering av olika aktörer, som organiserar sig i intressegrupper. Däremot finns litet utrymme för enskilda politiska entreprenörer i klassisk mening. I Sverige blir den politiska entreprenören i stället en som skapar nätverk och underlättar kopplingar mellan samhällets institutioner.

Den nätverksskapande rollen bör policy på central nivå bli bättre på att ta tillvara, menar Petridou. Det kan resultera i fler och bättre politiska samarbeten.

Kontakta evangelia.petridou@miun.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu