Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-06-20
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2017:

Invandrade entreprenörer utvecklar landsbygden

Varför väljer man att starta företag i glesbygd, och vilken betydelse har den geografiska platsen? Mai Camilla Munkejord har intervjuat och observerat 18 kvinnor som invandrat till Nordnorges landsbygd från Asien, Afrika, Ryssland, Väst- och Östeuropa. Artikeln Immigrant entrepreneurship contextualised. Becoming a female migrant entrepreneur in rural Norway har publicerats i Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy (nr 2, vol 11, 2017). Munkejord finner fyra förklaringsmodeller till kvinnornas val: 1. Entreprenörskap som en väg ut ur arbetslöshet. 2. Entreprenörskap som ett sätt att undvika att bli arbetslös. 3. Entreprenörskap som en möjlighet att leva på en attraktiv plats. 4. Entreprenörskap som ett bättre alternativ än lönearbete. Hon konstaterar att företagarna är viktiga aktörer som föryngrar landsbygden och hjälper till att utveckla den. De drivs ofta av en känsla av tillhörighet. Det är därför viktigt att inte bara försöka attrahera entreprenörer till landsbygden, utan även värna om att de ska känna sig hemma.

Kontakta mai.munkejord@uni.no


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu