Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2017-08-04
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2017:

Hållbara affärsmodeller ökar konkurrenskraften

Företag kan öka sin konkurrenskraft genom att lansera nya produkter och tjänster, men också genom affärsmodellsinnovation. Lyckas de dessutom inkludera hållbarhet kan konkurrenskraften öka ytterligare.

César Levy França har disputerat vid Blekinge tekniska högskola. I sin avhandling Business Model Design for Strategic Sustainable Development granskar han hur business model canvas och andra verktyg kan kombineras med ett strategiskt hållbarhetsarbete för att öka företagets konkurrenskraft.

Doktorsavhandlingen omfattar fem artiklar som bland annat bygger på litteraturstudier, enkäter, intervjuer, fokusgrupper, simulationer och aktionsforskning ute i partnerföretag. César Levy França har undersökt företag som ABB, Hammarplast och Tetra Pak. I fallstudierna triggades en del affärsmodellsinnovation igång, utifrån diskussioner om framtida energianvändning samt kunders preferenser, beteenden och livsstilar.

I avhandlingen presenterar han en konkret metod som kan hjälpa företag att synliggöra styrkor och svagheter i den nuvarande affärsmodellen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Metoden syftar även till att göra organisationens vision och strategi mer hållbar, samt understödja kommunikationen om den nya inriktningen till dess intressenter.

Organisationer som kombinerar affärsmodellsinnovation med hållbarhetsfokus kan både öka sin skalbarhet och minska riskerna, konstaterar Levy França. De blir också mer öppna för samarbeten med andra organisationer, vilket är en viktig framgångsfaktor.

Kontakta cesar.levy.franca@bth.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu