Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDagens diskussionsledare var Phillip Kim från Babson College
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Samarbeten lyfter landsbygdsföretag
Lotten Svensson. Foto: Lollo Persson.
Publicerad: 2017-08-17
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2017:

Samarbeten lyfter landsbygdsföretag

Vad har Töreboda i Västergötland gemensamt med Bergamo i Italien och Aix-en-Provence i Frankrike? De är alla natursköna platser med en stark jordsbruksprägel. De är också studieobjekt i Lotten Svenssons avhandling som handlar om att mobilisera landsbygdens resurser.

Lotten Svensson, Högskolan i Skövde, intresserar sig för hur man kan stärka resurssvaga landsbygdsföretag genom samarbeten. Hon har lagt fram sin doktorsavhandling A Resource-based View on Collaboration between Firms and Local Partners in a Non-urban Swedish Context vid University of Twente, Nederländerna.

Svensson har bland annat använt sig av så kallad aktionsforskning, och arrangerat två workshoptillfällen i Töreboda där lokala politiker, forskare, företagare och tjänstemän deltog. Temat var ”Töreboda om 20 år – ett framtidsscenario”. Deltagarna fick, enskilt och tillsammans, arbeta fram ett antal idéer. Lotten Svensson har också observerat hur en rad olika organisationer arbetar, och genomfört 27 intervjuer med offentliga och privata aktörer i Sverige, Italien och Frankrike.

Hon finner en stor potential i informella samarbeten mellan regionala aktörer. De kan bland annat ta sig uttryck i gemensamma investeringar samt träning och rekrytering av arbetskraft. Samarbetena kan frigöra resurser som hjälper landsbygdsföretagen att blomstra och bli mer konkurrenskraftiga. Svensson konstaterar också att nyckelpersoners energi och tilltro till ortens utvecklingsmöjligheter är avgörande.

- Det finns stora möjligheter till ökad innovationskraft på landsbygden. De ska inte räknas ut som något som bara ska försörja storstäderna med livsmedel, säger Lotten Svensson.

- De företag som jag har följt visar handlingskraft, mod och en vilja att investera i medarbetare, fysiska anläggningar och det lokala föreningslivet. Dessutom tar ägarna ut modesta utdelningar – till skillnad från aktiekursdrivna koncerner där de anställda vd:arna har generösa bonussystem.

Kontakta lotten.svensson@his.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu