Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatWord Diagnostics har utvecklat ett helt nytt beslutsstödsystem för att diagnosticera depression och mental ohälsa
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Grundarnas bakgrund avgör överlevnaden
Giuseppe Criaco undervisar i entreprenörskap och familjeföretagande vid Rotterdam School of Management, Erasmus University, Nederländerna. Han fortsätter att forska inom avhandlingsämnet: Hur erfarenheter innan – och strategier efter – företagsstarten påverkar överlevnaden. Criaco studerar också entreprenöriell dynamik i familjeföretag, samt hur individers entreprenöriella motivation och beteende väcks och utvecklas. Foto: Patrik Svedberg
Publicerad: 2017-09-27
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2017:

Grundarnas bakgrund avgör överlevnaden

Överlevnad. Det är det enda som betyder något för startups. Men långt ifrån alla nystartade företag fixar de första tuffa åren. Giuseppe Criaco har studerat hur grundarnas tidigare erfarenheter påverkar överlevnadsgraden.

Giuseppe Criaco har lagt fram sin doktorsavhandling Founding conditions and the survival of new firms: An imprinting perspective on founders, organizational members and external environments vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. I dag är han verksam vid Erasmus University, Nederländerna.

- De förutsättningar som gäller när ett företag startar tenderar att bestå, och de påverkar företagets möjligheter till överlevnad. I min avhandling fokuserar jag på grundarnas tidigare erfarenheter, säger Giuseppe Criaco.

Han har använt SCB-data för att följa många tusen svenska företag över tid. Det ligger nära till hands att tro att mer erfarenhet alltid är bättre, men så enkelt är det faktiskt inte. Criacos slutsats är att erfarenheterna kan vara både positiva och negativa för företagets överlevnadsmöjligheter.

- Om grundarna har arbetat tillsammans tidigare, och till exempel delar samma branscherfarenheter, kan det vara skadligt för det nya företaget. Det var nog det resultat som förvånade mig mest, för man tänker sig ju att de ska kunna dra nytta av sina samlade erfarenheter. Men mina studier visar att grundarna fastnar i invanda mönster. De missar därmed att utveckla nya tillvägagångssätt och förmågor, något som är avgörande för överlevnaden.

Personer som tidigare har varit anställda i familjeföretag kan ha en fördel som grundare, jämfört med före detta anställda i icke-familjeföretag. I familjeföretag finns ofta en tydlig styrning och organisation, samt en förmåga att hushålla med knappa resurser. Kunskaperna går i arv till de anställda, och kommer väl till pass i ett nystartat företag.

- Företag som drivs av före detta anställda i familjeföretag överlever längre. De har tillskansat sig sina erfarenheter i en miljö som till stor del stämmer överens med startuptillvaron, konstaterar Criaco.

Hans forskning visar också att företags överlevnadsförmåga påverkas av kombinationen branscherfarenhet och teknikintensitet. I kunskapsintensiva, högteknologiska branscher är det en stor fördel om grundarna har branschspecifika erfarenheter. Men inom branscher som inte är lika teknikintensiva är det viktigare att grundarnas erfarenheter kommer från olika typer av branscher.

Ur resultaten kan många viktiga lärdomar dras, både för policymakare, företagare och investerare.

- Givet att förutsättningarna vid starten är så viktiga för företagets överlevnad, bör policyinsatser sättas in tidigt. Det är det mest effektiva. Stöd till företag som redan har startat gör mindre nytta.

- Entreprenörer bör lägga extra krut på att undersöka potentiella medgrundares och anställdas tidigare erfarenheter. Vilken typ av erfarenheter har de, och från vilken bransch? Det är viktigt att de tidigare erfarenheterna matchar det nya sammanhanget om man vill öka företagets överlevnadschanser.

- Mina resultat är också relevanta för affärsänglar, venture capital-bolag och andra investerare. Om de granskar grundarnas samlade erfarenheter kan de få kritisk information om företagets livsduglighet, säger Giuseppe Criaco.

Kontakta criaco@rsm.nl


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu