Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatWord Diagnostics har utvecklat ett helt nytt beslutsstödsystem för att diagnosticera depression och mental ohälsa
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-10-06
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2017:

Öppnare processer ökar kvaliteten

Vart går Vetenskapsrådets pengar? Frågan är viktig, inte minst eftersom förmågan att dra in extern finansiering används som ett mått på kvalitet inom forskning. Tidigare bidrag ligger alltså till grund för beslut om kommande bidrag, i en evig spiral. Det här intresserar evolutionsbiologen Hans Ellegren i Det svenska forskningslandskapet. Utfallet av 22 000 ansökningar till Vetenskapsrådets öppna utlysningar 2011–2015 (Kungliga Vetenskaps-Societeten, 2017). Hans analys visar att totalt 3 400 forskare har fått medel från Vetenskapsrådet under den studerade perioden. Beviljandegraden är betydligt högre inom naturvetenskap och medicin än inom samhällsvetenskap och humaniora. Forskare vid större lärosäten har en högre beviljandegrad än forskare vid mindre lärosäten, och män får i större utsträckning bidrag än kvinnor. Ellegren menar att öppna redovisningar av kvalitetsmått skulle kunna användas för att öka kvaliteten inom forskning och högre utbildning.

Kontakta hans.ellegren@ebc.uu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu