Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-10-20
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2017:

IKT-vana företag exporterar mer

Har ditt företag en webbsida? Jobbar ni med e-handel? Har medarbetarna tillgång till bredband? Är de utbildade i informations- och kommunikationsteknologi (IKT)? Om du svarade ja på frågorna är det bara att gratulera. Det innebär att ditt företag har god IKT-kapacitet, något som hänger ihop med benägenhet att ägna sig åt exportaktiviteter. Det visar Eva Hagsten och Patricia Kotnik i ICT as facilitator of internationalisation in small- and medium-sized firms. Artikeln har publicerats i Small Business Economics (nr 2, vol 48, 2017). Hagsten och Kotnik har studerat små och medelstora företag i tolv europeiska länder med varierande IKT-utbredning: Österrike, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Sverige och Storbritannien. Det positiva sambandet mellan IKT-kapacitet och export gäller både för företag som inleder en internationalisering, och de som intensifierar sina befintliga exportaktiviteter.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu