Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-11-16
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Inkubatorer hjälper flyttande företagare

Forskningen om företagare med utländsk bakgrund handlar ofta om personer som flyttar till ett land, etablerar sig där, och sedan startar ett företag. Nedim Efendic riktar i sin doktorsavhandling uppmärksamheten mot en subgrupp som det inte har forskats lika mycket om, nämligen personer som flyttar till ett annat land i syfte att starta företag. Han konstaterar att deras etnicitet inte är avgörande för företagandet, och de har sällan som mål att företaget ska vara en länk mellan det nya och gamla hemlandet. I stället flyttar de för att de vill exploatera en affärsmöjlighet. Och upptäcker de nya möjligheter någon annanstans, kan de tänka sig att migrera igen. Chile, Storbritannien och Danmark var först i världen med att dra igång statligt finansierade acceleratorer, riktade just mot dessa mobila ”expat-entreprenörer”. Via fallstudier i de tre länderna visar Efendic att acceleratorerna utgör ett viktigt stöd. De hjälper entreprenörerna att bygga nätverk och skaffa resurser. Avhandlingen har titeln Expatriate Entrepreneurship. The Role of Accelerators in Network Formation and Resource Acquisition och har lagts fram vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontakta efendic@gmail.com


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu