Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker
Pamela Nowell. Foto: Ulrika Ernström
Publicerad: 2017-11-30
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker

Hur bygger man starka team? Och hur tar man bäst tillvara humankapitalet i entreprenöriella företag som verkar under hög osäkerhet? Det är frågor som intresserar Pamela Nowell.

Pamela Nowell har lagt fram licentiatuppsatsen New Venture Teamwork and Uncertainty: Implications of Interacting in the Unknown vid Chalmers. I sin forskning studerar hon team i nya och entreprenöriella företag, och hur de hanterar den osäkerhet som de möter.

I större och etablerade organisationer, konstaterar Nowell, finns väl definierade roller, mål och strukturer som styr medarbetarnas beteende. Men den typen av fastslagna ramar saknas i yngre företag. Entreprenörskap karaktäriseras av osäkerhet, och det påverkar hur personer i teamet skapar relationer och interagerar med varandra.

- För att kunna tackla utmaningar måste vi vara uppfinningsrika. Vi måste lära oss att arbeta tillsammans och bygga förtroende under osäkra förhållanden, säger Pamela Nowell.

Hon hämtar sin empiri från Chalmers inkubatorverksamhet och har använt både fallstudier och enkäter för att komma teamen inpå livet. Licentiatuppsatsen visar bland annat att flexibilitet, öppenhet och kommunikation är viktigt för de entreprenöriella företagen som ställs inför osäkerhet på flera nivåer. Förtroende mellan medarbetarna kan ersätta rigida kontrollfunktioner.

- Jag vill fortsätta att utveckla min kunskap inom området, för att kunna bistå entreprenöriella team, policymakare och utbildare. Starka team kan blomstra även under osäkerhet. Det behövs om de ska kunna bygga tillväxtföretag som kan bidra till samhället, säger Nowell.

Kontakta nowell@chalmers.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu