Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-12-01
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Företagare lika lyckliga som anställda i Kina

Nationalekonomen Chizheng Miao har disputerat vid Linnéuniversitetet på avhandlingen Essays on Self-employment, Happiness and International Trade. Den är en sammanläggning av tre artiklar som behandlar egenföretagande kopplat till konjunktur, lycka respektive internationell handel. I den första artikeln undersöker han hur lokal arbetslöshet i Sverige påverkar egenföretagandet. För infödda och de flesta invandrade män går egenföretagandet ner när arbetslösheten ökar. Undantaget är män som har invandrat till Sverige från Mellanöstern: Deras egenföretagande ökar när arbetslösheten ökar. Miao konstaterar att sambanden är likartade för kvinnor, men effekterna är inte lika kraftiga. I den andra artikeln studerar Chizheng Miao skillnader i livskvalitet, exempelvis upplevd lycka, mellan lönearbetare och egenföretagare i Kina. Slutsatsen är att egenföretagande män upplever högre livskvalitet, medan det för kvinnor inte är någon skillnad i livskvalitet mellan anställning och företagande. Slutligen, i avhandlingens tredje och sista artikel visar Miao att den ökande importen från Kina inte verkar påverka svensk sysselsättning negativt, varken inom tillverkningsindustrin eller andra sektorer. De importerade varorna kompletterar förmodligen svenska produkter, menar Chizheng Miao.

Kontakta chizheng.miao@lnu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu