Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-12-05
Följande text publicerades även under vinjetten ”Ledaren” i Entré nr 3, 2017:

Akademin bidrar

Lagar och myndighetsregler upplevs som ett tillväxthinder av många företagare. I Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och verklighet 2017 rankas regler på andra plats bland sådant som ligger i vägen för företagens växtplaner.

Jag deltog nyligen i Cut the red tape: Eliminating Excessive Regulation To Create Jobs and Growth, som handlade om hur det offentliga ska agera för att främja jobbskapande och tillväxt. Konferensen hölls i Washington D.C. med högsta chefen för federala Small Business Administration som värd. Även där lyftes regelbördan fram som ett hinder, framförallt för mindre företag som vill expandera.

Många hoppas att akademin ska bidra till innovationer och tillväxt. Men all samverkan leder inte till innovation. Och vägen från forskningsresultat via patent till färdig produkt kan vara både lång och vindlande. Temat i det här numret (sidorna 10–15) handlar om forskningskommersialisering och akademiskt entreprenörskap. Anna Launberg har i sin doktorsavhandling följt hur ett helt forskningscentrum vid Uppsala universitet avknoppas och säljs till ett multinationellt företag. För att sedan gå tillbaka till universitetet.

I temat skriver vi även om två doktorsavhandlingar från Karolinska institutet, författade av Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn. De har kartlagt KI-forskares patent genom att bygga upp databasen Karolinska Institutet Intellectual Property (KIIP). De menar att vi i Sverige presterar bra när det gäller kommersialisering. Om vi bara kunde mäta vad som produceras i patent och innovation vid våra lärosäten på ett mer rättvisande sätt, skulle vi hävda oss väl i den internationella konkurrensen.

Åsikten (sidan 24) är skriven av Jonas Gabrielsson. Han pekar på studenternas viktiga roll i det akademiska entreprenörskapet: ”Det är genom högkvalitativa utbildningsmiljöer som sektorn bäst bidrar till att utveckla Sveriges innovationskraft.” Det här råkar också vara en av mina käpphästar, så jag håller såklart med Jonas. Vi behöver göra mer för att lyfta statusen i att vara lärare på universitet och högskolor.


Text: Magnus Aronsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu