Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-12-06
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Avknoppad men ändå inte

Det finns många sätt att kommersialisera forskning. Det kanske mest omtalade är att starta företag. Men det kan vara svårt att hålla isär rollerna som forskare och företagare.

Nina Fowler har lagt fram sin doktorsavhandling Walking the Plank of the Entrepreneurial University. The little spin-out that could? vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.

I den undersöker hon hur en akademisk avknoppning förhåller sig till sin ursprungliga forskargrupp. Hon tar på sig sociala glasögon för att förstå vilka krafter som sätts igång när forskning kommersialiseras, med fokus på den tidiga utvecklingen av en universitetsavknoppning.

Fowler har intervjuat och gjort observationer av akademiska forskare, aktörer inom spinouts, myndigheter och i ett multinationellt företag.

Hennes resultat visar att det inte bara är kunskap från universitetet som går till företaget, utan även tvärtom. I fallet som hon har studerat gick forskare från universitetet in i företaget, samtidigt som ingenjörer från företaget inledde en forskarkarriär.

Fowler finner att efter fem års verksamhet har avknoppningen inte riktigt knoppats av. Den har fortfarande klara och starka band till den ursprungliga forskargruppen vid universitetet. Flera forskare var anställda av både företaget och universitetet, och många vittnar om att det är svårt att hålla isär rollerna.

Professorn som var grundare slets mellan sina uppgifter som akademisk forskare och sin roll på företaget. Ett möte som hade att göra med den akademiska forskningen kunde snabbt skifta till att handla om företagsspecifika frågor. Resurser delades mellan institutionen och företaget, och företagsjobb utfördes vid forskarskrivbordet – och tvärtom.

Nina Fowlers slutsats är att avknoppningar inte alltid riktigt knoppas av som de borde.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu