Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2003-11-06
Följande text ingick även i temat ”Familjeföretag” som publicerades i Entré nr 3/4, 2003:

Framgångsrika familjeföretag i Finland

Familjeföretag är mer framgångsrika än andra företag. Det har en grupp forskare vid Handelshögskolan i Åbo kommit fram till när de jämfört familjeföretag med andra små och medelstora företag i Finland.

De mest framgångsrika familjeföretagen är de där harmoni råder inom familjen och där man har uttalade mål för företaget. Jarna Heinonen och hennes kollegor på Small Business Institute vid Handelshögskolan i Åbo ligger bakom Finlands första studie med kvantitativa data om familjeföretagande.

- Familjen stör oftast inte företagandet. Det är snarare tvärtom, att familjen inverkar positivt på företagandet. Så kallade familjeföretag är av någon anledning mer framgångsrika än andra företag. Därför har vi utmanat myten om att familjeföretag är statiska och alltför traditionella. Enligt vår undersökning förnyar de sig mycket. De tittar utåt och är med när det händer nya saker, säger ekonomie doktor Jarna Heinonen.

Heinonen och hennes forskargrupp har också hittat en annan kategori av familjeföretag, som de kallat ”Schumpeterianska familjeföretag”. De här företagen är inte bara mycket framgångsrika, utan dessutom inriktade på att växa.

- Därför utmanade vi också myten som säger att familjeföretag inte vill växa. Enligt vår studie finns det absolut den typen av familjeföretag också, säger hon.

Uppmärksamt ägande
Familjeföretagen är viktiga i Finland, precis som i Sverige och de flesta andra länder. I Finland har familjeföretagen också en stark sammanslutning som jobbar både politiskt och med forskning och utbildning. Frågor som rör familjeföretagande diskuteras flitigt just nu, bland såväl forskare som politiker.

- Området är på agendan i Finland. Det som diskuteras mest är generationsskiften, som nog är fallet över hela Europa. Men jag tycker att det fokuseras lite för mycket på det. Det finns många andra viktiga frågor som kommer i skymundan. Som till exempel vad andra företag har att lära av familjeföretag, eftersom de nu verkar vara särskilt framgångsrika.

Vad är det då i familjeföretagandet som gör det så framgångsrikt? Enligt Jarna Heinonen är det i ägandeskapet vi bör leta efter svaret.

- Vi kallar det ”attentive ownership”, uppmärksamt ägande, just för att familjeföretag verkar vara uppmärksamma på omvärlden och förnyar sig när det behövs. Det kanske andra företag borde ta efter.

Hon tycker också att det vore intressant att studera vad som händer i familjen och företaget i olika situationer. Vad händer till exempel i företaget och familjen vid en internationaliseringsprocess? Eller vid en skilsmässa?

- Det är viktigt att vi förstår hur familjen är bunden till företagande. Man kan inte se dem som separata enheter. Familjeföretag måste upprätthålla en balans mellan familjen och företagandet vad gäller till exempel relationer, ägandeskap och makt. Hur familjen syns i företagandet skiljer sig mellan olika situationer.

Familjens inblandning är tydligast i familjeföretag, men Jarna Heinonen menar att familjen involveras även i företag som inte är typiska familjeföretag.

- Det är också viktigt att komma ihåg att familjeföretag verkar och konkurrerar på samma arena som andra företag. De grundläggande idéerna om hur man skapar ett framgångsrikt företag är desamma i ett familjeföretag som i andra företag. Alla företag sköts på ungefär samma sätt.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu