Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat6 februari diskuterar Jennie Björk och Mats Magnusson hur man kan hantera risk och osäkerhet när man jobbar med innovation
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-12-11
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Sju av tio vill växa

Närmare 10 000 små och medelstora svenska företag har bidragit med sina erfarenheter till undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017. Sedan 2002 har den genomförts av Tillväxtverket vart tredje år. Årets rapport visar att 70 procent av företagen vill växa, och siffran ligger i nivå med 2014 års undersökning. Men sett över en längre tidsperiod är tillväxtviljan dalande, särskilt bland de allra minsta företagen. Bland de undersökta företagen uppger 28 procent att de inte har tillgång till lämplig arbetskraft, vilket upplevs som ett stort hinder. Rapporten har ISBN 978-91-88601-29-2 och kan laddas ner från tillvaxtverket.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu