Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-12-13
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

ADHD tillgång inom entreprenörskap

ADHD och impulsivitet verkar vara positivt kopplade till entreprenörskap. Många blir stressade av de osäkerhetsfaktorer som hänger ihop med entreprenörskap, medan personer diagnosticerade med ADHD klarar osäkerheten bättre. Deras fördelar blir faktiskt tydligare ju osäkrare omgivningen ter sig. Det visar Johan Wiklund, Wei Yu, Reginald Tucker och Louis D Marino i ADHD, impulsivity and entrepreneurship (Journal of Business Venturing, nr 6, vol 32, 2017). Det som lockar personer med ADHD till entreprenörskap är bland annat att det går snabbt, här kommer hyperaktiviteten och impulsiviteten till sin rätt. Även sensationssökandet som kan kopplas till ADHD-diagnoser är positivt i entreprenörssammanhang, liksom viljan och behovet av självbestämmande. Svårigheten att koncentrera sig påverkar däremot i negativ riktning. Totalt sett blir påverkan komplex och forskarna påpekar att den här forskningen fortfarande är i sin linda.

Kontakta jwiklund@syr.edu


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu