Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatHur kan dans inspirera företag att bli mer innovativa?
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2017-12-20
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Crowdfunding måste regleras – lagom mycket

Att klara finansieringen lyfts ofta fram som en av de tuffaste utmaningarna för startups. Vanligast är att man använder sina egna sparpengar. Nya finansieringsformer som crowdfunding ökar i popularitet, men behöver mer legitimitet.

Venture capital-investeringarna har minskat betydligt sedan den senaste finanskrisen, och bankerna har blivit mer restriktiva med sin långivning. Samtidigt har nya former av finansiering, som crowdfunding, sett dagens ljus.

Michel Elmoznino Laufer har undersökt olika finansieringsformer som startups använder sig av. Han presenterar sin forskning i licentiatuppsatsen Essays on Finance for Start-ups som har lagts fram vid Handelshögskolan i Stockholm.

Resultaten visar att egna besparingar är det vanligaste sättet att finansiera sin startup. 87 procent använde egna besparingar, jämfört med 29 procent som tog banklån. Många nyföretagare tar stor risk när de tar banklån med personlig garanti.

I kontrast mot tidigare forskning visar Elmoznino Laufer att erfarna entreprenörer med tillväxtplaner undviker att söka banklån, alternativt nekas lån. Det här, menar han, kan vara ett problem i ett större perspektiv eftersom denna grupp är extra viktig för samhället.

Michel Elmoznino Laufer intresserar sig också för legitimitet inom crowdfundingbranschen. Han har studerat nio plattformar som är verksamma i Sverige, och hur de försöker skapa legitimitet kring sina erbjudanden. Kraven på stramare regelverk har ökat efter flera skandaler i branschen. Plattformarna kommunicerar numera inte bara framgångsrika kampanjer för att skapa legitimitet, utan har även blivit mer transparenta kring sina misslyckade kampanjer.

Ett råd från Elmoznino Laufer till policymakare som vill se fler nya företag är att göra det enklare att skapa personliga förmögenheter som sedan kan investeras i egenföretagande. Och att minska risken för dem som misslyckas med sitt företagande. Han efterlyser också ökad konkurrens på bankmarknaden.

För att få fler att vilja stödja startups via crowdfunding måste branschens legitimitet öka. Elmoznino Laufer poängterar att det behövs en balans mellan de regleringar som ska skydda konsumenter och att tillåta crowdfundingbranschen växa. Både överreglering och underreglering kan hindra tillväxten.

Kontakta michel.elmozninolaufer@ratio.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu