Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat6 februari diskuterar Jennie Björk och Mats Magnusson hur man kan hantera risk och osäkerhet när man jobbar med innovation
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-01-08

Boktipslista: Entreprenörskap i skolan

I Entré nr 4-2017 handlar den långa temaartikeln om entreprenörskap i skolan. Här finns litteraturtips för dig som vill veta mer.

stjärnaJag kan! Jag vill! Jag vågar! Slutrapport från Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande, 2016.

stjärnaHelena Ackesjö, Jonas Berggren, Marianne Dahl, Katarina Ellborg, Per-Ola Friman och Kari Koskenkorva: Entreprenöriell fritidspedagogik – Att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation. Liber, 2017.

stjärnaMichael Dal, Janne Elo, Eva Leffler, Gudrun Svedberg och Mats Westerberg: Research on pedagogical entrepreneurship – a literature review based on studies from Finland, Iceland and Sweden. Education Inquiry, nr 2, vol 7, 2016.

stjärnaJanne Elo: Företagsamhet i skola och utbildning – Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap. Avhandling, Åbo Akademi, 2015.

stjärnaÅsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg: Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori. Liber, 2014.

stjärnaGustav Hägg: Experiential entrepreneurship education: Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge. Avhandling, Lunds universitet, 2017.

stjärnaHåkan Karlsson: Pedagogiska identiteter. Fostran till entreprenörskap. Avhandling, Mittuniversitetet, 2017.

stjärnaAnne Kirketerp och Karin Svennevig Hyldig: Innovation i folkeskolen – foretagsomhed som kompetence. Dansk psykologisk forlag, 2016.

stjärnaMartin Lackéus: Value Creation as Educational Practice – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship? Avhandling, Chalmers, 2016.

stjärnaEva Leffler: Företagsamma elever – Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Avhandling, Umeå universitet, 2006.

stjärnaBalli Lelinge och Pär Widén: Entreprenöriellt lärande i skolan. Studentlitteratur, 2014.

stjärnaEva-Lena Lindster Norberg: Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus. Avhandling, Umeå universitet, 2016.

stjärnaYashar Mansoori: Entrepreneurial Methods as Vehicles of Entrepreneurial Action. Avhandling, Chalmers, 2018.

stjärnaKåre Moberg: Assessing the Impact of Entrepreneurship Education – From ABC to PhD. Avhandling, Copenhagen Business School, 2014.

stjärnaHeidi N Neck, Patricia G Greene och Candida G Brush: Teaching Entrepreneurship – A Practice-Based Approach. Edward Elgar, 2014.

stjärnaAnnica Otterborg: Entreprenöriellt lärande – Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande. Avhandling, Högskolan i Jönköping, 2011.

stjärnaHelena Sagar: Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Avhandling, Göteborgs universitet, 2014.

stjärnaGudrun Svedberg: Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Avhandling, Umeå universitet, 2007.

stjärnaKaren Williams-Middleton: Developing Entrepreneurial Behavior. Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University. Avhandling, Chalmers, 2010.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu