Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat6 februari diskuterar Jennie Björk och Mats Magnusson hur man kan hantera risk och osäkerhet när man jobbar med innovation
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-01-08
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2017:

Öppen innovation skapar spänningar

Exploring Tensions between Appropriability and Openness to Collaboration in Innovation är titeln på Ioana Stefans licentiatuppsats, framlagd vid KTH. Hon intresserar sig för spänningarna som uppstår i företag som å ena sidan vill arbeta med öppna innovationsprocesser, men som å andra sidan också vill skydda de innovationer som skapas – i syfte att exploatera dem. Ioana Stefan har studerat 415 företag i tre europeiska länder. Hon finner att olika grad av öppenhet gör att företagen tar till olika typer av skyddsmekanismer, till exempel patent och affärshemligheter, för att värna om innovationerna. Hennes forskning visar också att spänningarna mellan öppenhet och skydd har en geografisk dimension. Ett företag som arbetar med internationella innovationspartners måste satsa på dyrare skyddsmekanismer, något som kan öka spänningarna ytterligare.

Kontakta ioana.stefan@hig.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu