Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatAlltid lika spännande att se hur den färdiga produkten blev. Och lite läskigt innan man vet om det blev bra…
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-03-20
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2017:

Mät rätt och bli mer innovativ

De flesta företag vill vara innovativa. Men hur vet man hur innovativ man egentligen är? Det går till exempel att mäta hur stor andel av försäljningen som kommer från nya produkter eller hur många innovationsprojekt som drivs samtidigt. Även antal idéer och hur stor andel av investeringarna som läggs på innovationsprojekt är populära mått på innovation. Anders Richtnér, Anna Brattström, Johan Frishammar, Jennie Björk och Mats Magnusson menar att det viktigaste inte är att hitta det perfekta måttet. I stället bör fokus ligga på att hitta ett mått som är relevant för den egna organisationen, och för det man vill uppnå med sin innovationsverksamhet. Ofta handlar det om att ställa rätt fråga snarare än om att söka svar. Vilka innovationsutmaningar står företaget inför? Främjar eller hindrar de mått som används företagets innovationsmål? I Creating Better Innovation Measurement Practices (MIT Sloan Management Review, 2017) ger författarna förslag på hur man hittar rätt mått på innovation, och på hur man undviker de värsta fällorna. I slutändan kan det leda till att företaget stärker sin innovationskraft.

Kontakta jenniebj@kth.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu