Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatAlltid lika spännande att se hur den färdiga produkten blev. Och lite läskigt innan man vet om det blev bra…
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-04-13
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2017:

Kunskapsgap mellan stad och landsbygd

Ju fler som flyttar in till städerna, desto mer flyttas stadsgränserna ut mot landsbygden. Till slut blir det svårt att se var staden slutar och landsbygden tar vid. Vissa regioner avfolkas, medan andra blomstrar i stadens närhet. Niclas Lavesson har undersökt samspelet mellan stad och landsbygd.

Pendlare kan spela en viktig roll för rurala ekonomier. Möjligheten att ta sig till en större stad, jobba och tjäna en storstadslön, höjer köpkraften och skatteintäkterna på hemmaplan. Men då ska pendlingsavståndet helst inte överstiga en timmes bilfärd, konstaterar Niclas Lavesson.

Han har skrivit sin doktorsavhandling vid Circle samt institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Titeln är Rural–urban interdependencies. The role of cities in rural growth. Lavesson har använt sig av SCB-data över alla individer och företag i Sverige 1985–2012.

Avhandlingen är en sammanläggning av fyra artiklar, varav två fokuserar på nyföretagande. I den ena artikeln pekar Niclas Lavesson på ett kunskapsgap mellan städer och mer perifera regioner, där städerna har en högre andel högutbildade invånare. Det påverkar vilken typ av företag som startas. Exempelvis är kunskapsintensiva tjänster en viktig sektor som genererar många nya jobb. Den typen av företag finns främst i storstäderna.

Den andra artikeln med nyföretagstema handlar om hur avståndet till städer påverkar möjlighets- respektive nödvändighetsbaserade startups. Tidigare forskning har visat att närhet till städer i stort sett alltid är gynnsamt för det regionala entreprenörskapet. Lavesson menar att sambandet inte är så enkelt. I riktigt perifera regioner, som inte behöver konkurrera med en närliggande stad, gynnas exempelvis nödvändighetsbaserade startups.

Kontakta niclas.lavesson@circle.lu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu