Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat6 februari diskuterar Jennie Björk och Mats Magnusson hur man kan hantera risk och osäkerhet när man jobbar med innovation
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-05-02
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2018:

Mångtydig design höjer kvaliteten

När designteam utforskar mångtydigheter i designprocessen kan resultatet bli en produkt eller tjänst med högre kvalitet. Mångtydigheter och oklarheter erbjuder möjligheter om de hanteras medvetet, menar Charlotta Linse.

I doktorsavhandlingen Ambiguity at the heart of design work: Sensing and negotiating ambiguity in knowledge-creation work har Charlotta Linse, KTH, studerat hur mindre designkonsultföretag utför tjänstedesign och produktutvecklingsarbete.

I forskningen behandlas ofta mångtydighet i designprocessen som en försvårande omständighet, enligt Linse. Genom att driva tesen att oklarhet och mångtydighet inte nödvändigtvis måste påverka arbetet negativt, kan författaren visa hur dessa i stället för designprocessen framåt.

Oklarheterna skapar ett handlingsutrymme som i själva verket kan leda till att en produkt eller tjänst får högre kvalitet.

Charlotta Linse beskriver fem aktiviteter som underlättar för team som vill verka inom nämnda handlingsutrymme: skapa referenspunkter, medla mellan perspektiv, förankra i expertis, avväpna framtida motstånd och skapa gemensamma visioner.

För att kunna använda handlingsutrymmet måste designteamet vara medvetet, dels om att det har uppkommit, dels om hur det kan föra in ny energi i projektet. Eller, om mångtydigheten bromsar projektet, ha förmåga att begränsa dess inflytande. Om oklarheter inte upptäcks i tid kan det leda till att designprocessen blir förvirrad, långsam eller till att misstag måste korrigeras i efterhand.

Kontakta charlotta.linse@indek.kth.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu