Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtvecklingen går mycket snabbt i Kina, och företag måste vara beredda på att arbeta hårt
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Logik eller dynamik vid företagsstart?
Sölvi Solvoll har lagt fram sin doktorsavhandling Development of effectual and casual behaviors: Exploring new venture creation in the tourism industry vid Nord University, Norge. Foto: Per Jarl Elle.
Publicerad: 2018-05-25
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2018:

Logik eller dynamik vid företagsstart?

Gå på känsla eller sätta sig ner med exceltabellen och smida noggranna planer? Det är svårt att ge ett entydigt svar på vad som fungerar bäst för en nybliven startup. Faktorer som personlighet, bransch och omgivning spelar in. Behovet av planering påverkas också av var i företagsprocessen man befinner sig.

När Sölvi Solvoll var klar med sin grundutbildning i ekonomi, arbetade hon som konsult i egen regi. Många av hennes uppdrag handlade om att hjälpa nystartade företag att utvecklas.

- Jag märkte rätt snabbt att många av de teorier som jag hade lärt mig på universitetet inte var relevanta i näringslivet. Efter ett tag lärde jag mig vad som fungerar i verkligheten. När jag senare fick möjligheten att doktorera ville jag använda mina praktiska erfarenheter, säger Sölvi Solvoll.

Hon fastnade tidigt för Saras Sarasvathys teorier kring effectuation, som hon tycker speglar hur en företagsstart ofta går till. Effectuation handlar kortfattat om att det är svårt att planera och förutsäga allt som kommer att hända under en startup-process. I stället, menar Sarasvathy, fattar entreprenörer beslut och löser problem dynamiskt. De använder de resurser som de har tillgång till och låter målen utvecklas allt eftersom.

Den traditionella, mer planerande synen på en startup-process, där man försöker förutsäga framtiden genom bland annat affärsplaner, kallar Sarasvathy för causation – en kausal logik.

- Min första tanke var att jämföra hur det går för entreprenörer som följer effectuation-logik respektive causation-logik, men det var svårt att få till en sådan studie.

I stället inriktade Solvoll sig på vilka faktorer som styr om entreprenörer väljer en mer planerande eller en mer dynamisk ansats. Hur man väljer att ta sig an problem i början av företagandet följer ofta med långt fram i processen.

Sarasvathys teorier utgår ifrån hur erfarna entreprenörer går tillväga när de startar ett nytt företag. Solvoll har i stället fokuserat på grundare som aldrig tidigare har startat företag. En central del av effectuation är att man använder sig av de resurser som står till buds, till exempel att man engagerar folk i sitt nätverk till olika saker. Här har de erfarna grundarna en stor fördel gentemot nybörjarna.

- Experterna har redan ett upparbetat nätverk, och vet hur man får med sig folk på tåget.

De flesta entreprenörer är inte antingen planerande eller dynamiska. Det vanliga är att man använder både effectuation och causation i olika delar av processen, visar Solvolls forskning. Grundarnas personlighet påverkar; är man mer lagd åt det planerande eller åt det dynamiska hållet? Omgivningen påverkar också, bland annat vilken bransch man är i. Vissa branscher är mer beroende av planer än andra.

- Normer har en stor inverkan på mängden planering, speciellt när det gäller oerfarna grundare. De kikar mer på hur andra gör, och vad finansiärer kräver. Experter har mer erfarenhet och är självständigare. De kan värdera omgivningen på ett annat sätt än nybörjarna.

Även de som stödjer företagare har stor inverkan på hur entreprenörer agerar. Därför är det viktigt att de råd som ges är kunskaps- och forskningsbaserade. Många råd handlar om planering.

- Man bör skriva en affärsplan och ha en utarbetad plan för sitt företags utveckling, heter det. Jag tycker att det ges för lite dynamiska råd, även om det har hänt en del på senare år i och med att metoder som lean och design thinking har blivit populära.

Men Solvoll tycker alltså att det fortfarande är för mycket fokus på planering. Paradoxalt nog framförallt i branscher där förändringen går som snabbast. Hon har studerat turistnäringen. Där är konkurrensen till stora delar global och den tekniska utvecklingen går med stormsteg, exempelvis med olika initiativ inom delningsekonomin.

Hon har följt fem företag som startade 2012, alla inom resebranschen. Hon har även gjort ett par enkätstudier bland ett större antal turistföretag i Norge.

Om Sölvi Solvoll ska ge några råd till nystartade och blivande entreprenörer så är det framförallt: Kom igång! Börja göra saker och se till att lära dig så mycket som möjligt på vägen. Ta reda på hur normerna i branschen ser ut. Jobba med din legitimitet och få andra att tro på det du vill göra. Om man ska söka finansiering, inte minst från det offentliga, måste man vara medveten om att de har sina regler. Om det inte funkar – avsluta snabbt och gör något annat i stället.

- Det händer så mycket i samhället nu, och det är många faktorer som avgör om man lyckas eller inte. Därför tror jag att den dynamiska inställningen får större betydelse. Det viktigaste är att komma igång och börja skapa sin berättelse som företag. I turistbranschen har berättelserna blivit jätteviktiga i och med sajter som Tripadvisor. Då gäller det att hålla det man lovar, säger Solvoll.

Men det går inte att bara tuffa på hela tiden. Ibland måste man stanna upp och reflektera över vad man har lärt sig. Solvoll menar att det går att träna upp sitt dynamiska – eller effektuella – tänkande. Till exempel genom att bli bättre på att se vilka resurser som finns i omgivningen, och som kan komma till nytta i företagandet.

Entreprenörers framgång hänger ofta på att de vågar tänka utanför lådan. Samtidigt vill exempelvis rådgivare gärna klämma in alla företagare i samma låda, genom att tvinga fram planer som kanske inte ens är relevanta.

- De som ska hjälpa entreprenörer skulle kunna uppmuntra ett mer dynamiskt tänkande. I samband med uppföljning av företag som har fått stöd kan de, förutom att ställa frågor om de finansiella målen, också fråga vad entreprenören har lärt sig på vägen. Hur många nya kontakter har de fått? Då ökar fokus på lärprocessen.

Det mer dynamiska förhållningssättet passar bra i början av en företagsresa, när man prövar sina erbjudanden och ska skaffa kunder. Då måste man vara öppen för feedback och redo att ställa om verksamheten. Planerandet har sin plats när man är mer etablerad, känner sina kunder och sin marknad.

- Båda formerna av tänkande behövs. Det viktiga är att se i vilka situationer det kan vara bra att planera, och i vilka situationer man bör vara mer dynamisk. Här visar forskningen att entreprenörer med mer erfarenhet har ett stort försprång. De vet när det behövs en plan och när man kan köra mer på magkänsla. Här kan man sätta in policyåtgärder för att träna förstagångsstartarna, säger Sölvi Solvoll.

Kontakta solvi.solvoll@nord.no


5 råd till nystartare
1. Kom igång!
2. Lär dig så mycket som möjligt.
3. Jobba med din legitimitet.
4. Lär dig de regler och normer som gäller i branschen och hos eventuella finansiärer.
5. Om din idé inte funkar – avsluta snabbt.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu