Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtvecklingen går mycket snabbt i Kina, och företag måste vara beredda på att arbeta hårt
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-06-11
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2018:

Samverkan driver export av miljöteknik

Miljöproblemen är till stor del är globala, och kräver därför globala lösningar. Export av miljöteknik kan vara en del av lösningen. I doktorsavhandlingen Stimulating the diffusion of environmental technologies through export undersöker Wisdom Kanda hur exporten kan stimuleras med statligt stöd. Han har studerat både små och stora företag, i såväl kommunal som privat regi. Resultaten visar att statliga initiativ för att främja export oftast är generella och inte tar hänsyn till branschers specifika utmaningar. Miljöteknikbranschen är hårt reglerad och det behövs mycket kunskap om varje ny marknad som ska erövras. En viktig lärdom är att exporten är beroende av samarbete och nätverkande, både nationellt och internationellt. Extra bra blir det om offentliga och privata företag samverkar. En annan policyrekommendation är att exportstöden behöver bli mer specifika för just miljöteknik. Avhandlingen har lagts fram vid avdelningen för industriell miljöteknik, Linköpings universitet.

Kontakta wisdom.kanda@liu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu