Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat670 UF-företag som startas, drivs och avvecklas av elever under ett läsår ställde ut och visade upp sina affärsidéer
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-06-20
Följande text ingick även i temat ”Systemisk innovation” som publicerades i Entré nr 2, 2018:

9 utmaningar/möjligheter med systemisk innovation

Globalisering. Beakta den globala marknaden när du drar igång ett lokalt projekt.

Beslutsfattare. Behöver mycket kompetens för att kunna både driva på, finansiera och skapa regelverk som underlättar systemisk innovation.

Ansvar. Vem ansvarar för utvecklingsfrågor: politiker, entreprenörer, konsumenter eller näringslivet? Bestäm det innan projektet drar igång.

Systemperspektiv. Hur påverkas människors beteenden, produktionskedjor, regelverk och möjligheter att kommersialisera? Systemperspektivet måste lyftas in direkt, annars riskerar projektet att avstanna efter FoU-fasen.

Relationer. För att skapa tillit mellan olika samarbetspartners krävs att man bygger relationer.

Visioner. Var tydlig med hur partnerorganisationernas målsättningar och värderingar ser ut. Hur kan olika önskemål mötas och förstärka varandra – och hur uppnår ni dem? Diskutera er fram till en gemensam målbild så att alla parter drar åt samma håll.

Konsumenttryck. Om politikerna inte är med på tåget, ta hjälp av konsumenterna. Skapa opinion.

Lönsamhet. Räkna på lönsamheten. Den är en förutsättning för att tekniken ska gå att kommersialisera och i bästa fall exportera.

Affärsmodellering. Kan användas för att kartlägga olika intressenters drivkrafter, förväntningar och önskemål, skapa konsekvensbeskrivningar, och visa hur projektet skapar värde för olika intressenter.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu