Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat670 UF-företag som startas, drivs och avvecklas av elever under ett läsår ställde ut och visade upp sina affärsidéer
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-06-20
Följande text ingick även i temat ”Systemisk innovation” som publicerades i Entré nr 2, 2018:

Prata om det – samtal som skapar magi

Motstridiga förväntningar, mål och värderingar kan vara en källa till frustration i stora partnerskap för systemisk innovation. Dessutom kan de sinka projektet. Jane Webb menar att det är viktigt att prata om olika aktörers mål.

Jane Webb har lagt fram licentiatuppsatsen “He just doesn’t catch it in his heart.” Untangling goals and values in inter-organisational collaboration vid Chalmers. Hon hämtar sin empiri bland annat från samverkansprojektet Sustainacity, ett projekt för busslinjer med elektriska och elhybridbussar, service, laddinfrastruktur och inomhushållplatser. Det omfattade 15 partnerorganisationer: myndigheter, universitet, energibolag och stadsutvecklingskontor.

- Samverkansprojekt bidrar till arbetssätt som kan främja olika perspektiv, och innovativa lösningar som kan möta de stora samhällsutmaningar som vi står inför, säger hon.

Citatet i uppsatsens titel, ”He just doesn’t catch it in his heart”, kommer från en intervjuperson som tyckte att en partner inte delade hans uppfattning om vad arbetet i projektet gick ut på.

Medarbetare kan ha personliga mål, samtidigt som de bär med sig sina organisationers värderingar in i projektet. Det kan leda till förvirring och frustration när projektets medarbetare inte drar åt samma håll.

Projektledare kan skapa tillfällen för öppna diskussioner, där deltagarna får prata om mål och värderingar. Det ger möjlighet att utveckla processer för det praktiska arbetet, och gör det lättare för alla inblandade att se fördelarna med samarbetet, menar Jane Webb.

- Det kan ta mycket tid, men om människor lär sig att leva med olika målsättningar och hitta sätt att föra samman några av dem, uppstår magi, säger hon.

Webb ser en risk i att projekt får för generella övergripande mål i syfte att olika intressenter ska kunna acceptera dem. Ett sådant kan vara ”Samverkan för hållbar kollektivtrafik”. Övergripande mål skapar en illusion av konsensus – sedan förutsätts att organisationernas olika intressen kan vägas samman.

Kontakta janew@chalmers.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu