Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatMan får inte glömma bort de anhöriga när innovationer ska utvecklas
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Relationer som resurs i startups
Pamela Nowell är en praktiskt inriktad forskare som gärna vill hjälpa team att utvecklas i framtiden. - Jag skulle kunna arbeta som ”team whisperer”. Men om jag ska konsulta vill jag att min kunskap ska bygga på forskning, säger Nowell som planerar att disputera i december 2019. Foto: Olle Svensson.
Publicerad: 2018-08-23
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2018:

Relationer som resurs i startups

Det gäller att jobba på relationen, menar Pamela Nowell. Man måste våga bråka ibland, och utvecklas tillsammans. Förhållandet mellan teammedlemmarna i ett nystartat företag är ganska likt ett kärleksförhållande.

Hur går det till när en grupp människor samlas kring en idé, och bestämmer sig för att driva företag ihop? Hur organiserar de sig? Och hur påverkar deras samspel företagets framgång? Frågorna intresserar en grupp forskare i ett internationellt projekt. De ska följa 120 startups över flera år, i flera olika delprojekt.

Pamela Nowell, doktorand på Chalmers, är en av de involverade forskarna:

- Det finns en hel del forskning om team i etablerade företag. Det finns också forskning om teammedlemmars utbildning och andra statiska variabler. Men det saknas forskning om hur team i nya, entreprenöriella företag arbetar över tid, säger hon.

Delvis handlar det om tillgång. Det är enklare att få kontakt med personer i befintliga företag, än med dem som ännu inte har registrerat något företag. För att nå tidiga team vänder sig forskarna i det nya projektet till en rad inkubatorer, både i Sverige och utomlands.

- Hur teamen arbetar är avgörande för hur det ska gå för företagen, så mycket vet vi. Men vi vet inte exakt hur olika processer påverkar framgången. Det vill vi ta reda på nu, säger Pamela Nowell.

Forskningsprojektet har en kvantativ och en kvalitativ del, Nowell är mest inkopplad i den senare. Hennes delprojekt handlar om relationer. De står också i fokus i hennes och Bram Timmermans kapitel i den kommande boken The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship (Palgrave Macmillan, 2018).

- Min studie är delvis etnografisk. Jag har följt ett antal team i ett år nu, och började innan de ens hade bildats.

- Jag studerar bland annat hur grundarna väljer vilka de ska ta in i teamen, och hur de sedan organiserar arbetet, kommunicerar, och hanterar konflikter. Allt det formar företagen, och påverkar hur de går.

Pamela Nowells forskningsintresse bottnar i de speciella förhållanden som råder i startups: Allt är nytt. Det finns inga normer och regler som berättar hur man ”ska” göra.

- Entreprenöriella team arbetar i en unik kontext som präglas av osäkerhet. Hur ska vår produkt se ut? När kommer det in pengar? Kommer det här att fungera? Är vi rätt personer för jobbet? Teamen brottas med många frågor och det påverkar relationerna som de bygger.

Många entreprenöriella företag startas av två personer: kollegor, vänner eller kärlekspar. En forskningsmässig utmaning är att det inte finns några tydliga gränser mellan teamet och ekosystemet som omger det.

- Hur är det med killen som skrev koden som produkten bygger på, är han en del av teamet? Det är inte alltid så lätt att avgöra. Ofta utgår vi från entreprenörerna själva, och vilka de anser ingår i teamet.

- Gemensamt för teammedlemmarna är att de investerar i företaget. Det behöver inte handla om ekonomiska insatser, utan snarare om närvaro, engagemang och deltagande i strategiska beslut. Teamet delar på bördan.

Nowell liknar den här typen av företag vid familjer. Teamet utgör kärnan, och runt den finns ”farföräldrar”, ”mostrar” och ”farbröder” – till exempel affärsänglar, coacher och nätverk av andra entreprenöriella team.

- ”It takes a village to raise a child” brukar man säga. Det är faktiskt lite på samma sätt med företag – hur töntigt det än må låta, skrattar Pamela Nowell.

- En del teammedlemmar refererar till varandra som kollegor eller vänner, medan andra använder ord som ”jobb-fru” eller ”jobb-man”. Relationerna blir speciella när man arbetar med en gemensam ”bebis”.

Hon konstaterar att det egentligen inte är så svårt att starta företag. Särskilt inte om du är ung och kopplad till ett entreprenöriellt ekosystem. Det kniviga är att ta sig igenom den tidiga, sårbara fasen. Då krävs det som på engelska kallas ”grit” – en slags drivkraft och uthållighet som gör att man inte ger upp i första taget.

- Teamet behöver ha massor av grit. Medlemmarna måste också vara ärliga mot varandra, även i svåra situationer. Dessutom måste de trivas med det de gör. Då skapas relationer som kan hjälpa företaget att växa.

Nowell ser stora skillnader mellan team där medlemmarna har valt att arbeta med varandra, och team som har bildats på ett mer slumpartat sätt.

- De självvalda teamen har mer konflikter i början, antagligen för att deras högt ställda förväntningar går i kras. De trodde att de verkligen kände personerna de startade företag med, men så fick de se nya sidor.

- Mer slumpmässigt bildade team bråkar inte lika mycket i början. De lägger ner mer tid på att lära känna varandra.

Men konflikterna behöver inte vara av ondo.

- Det är möjligt att bråken hjälper företagen till bättre relationer – och prestationer. Vi kommer att forska mer om hur teamens tillblivelse och sammansättning påverkar företagens utveckling, säger Pamela Nowell.

Kontakta nowell@chalmers.se


5 tips för starkare team
1. Se dina relationer som en resurs – jobba på dem!
2. Var öppen. För att bygga starka relationer krävs närhet och sårbarhet.
3. Underskatta inte den entreprenöriella kontexten. Den skiljer sig förmodligen från vad du har upplevt i andra team.
4. Tänk på hur ni bråkar. Skapa en trygg plats där det är okej att vara ärlig och leverera tuffa sanningar.
5. Var inte rädd för att be om hjälp.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu