Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatMan får inte glömma bort de anhöriga när innovationer ska utvecklas
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-08-31
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2018:

Akademiskt entreprenörskap med dubbla identiteter

Många akademiker nöjer sig inte med en yrkeskarriär, utan vill alternera mellan olika roller. Marouane Bousfiha intresserar sig för gränsöverskridarnas olika identiteter.

Marouane Bousfiha har lagt fram sin licentiatuppsats Negotiating Multiple Identities at Work: The Case of Academic Entrepreneurship vid Chalmers. Den är en sammanläggning av tre artiklar, varav två bygger på litteraturstudier.

Akademiskt entreprenörskap med dubbla identiteter
Marouane Bousfiha. Foto: Michelle Crowe Gustavsson.
Den tredje artikeln hämtar sin empiri från intervjuer med 20 svenska akademiker som också är entreprenörer. Samtliga är verksamma vid ett svenskt lärosäte, och bland dem finns såväl förstagångsföretagare som serieentreprenörer. Bousfiha har ställt frågor om deras bakgrund, hur de balanserar sina olika arbetsrelaterade identiteter, samt vilka möjligheter och utmaningar de möter.

Tidigare forskning har visat att akademiska entreprenörer vill hålla isär sina olika roller, och att de prioriterar att vara akademiker framför att vara entreprenörer. Marouane Bousfihas studier tyder på motsatsen: Personerna han intervjuade uppskattade båda sina roller och vävde gärna samman dem. Som forskare kunde de dra nytta av erfarenheterna de fått som företagare, och vice versa. Identiteterna stärkte varandra.

Kontakta marouane@chalmers.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu