Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Närhet till kunskap ökar överlevnaden
Foto: Toni Duras.
Publicerad: 2018-09-07
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2018:

Närhet till kunskap ökar överlevnaden

Vad är det som gör att företag inom samma bransch blomstrar på vissa orter? Mark Bagley har undersökt hur kunskap förflyttas mellan företag i framväxande industriella kluster, och vad som påverkar deras framgång.

Mark Bagley har lagt fram doktorsavhandlingen The Birth, Life and Death of Firms in Industrial Clusters – The role of knowledge networks vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har undersökt överlevnadsfrekvensen hos spinoff-företag i industriella kluster, närmare bestämt företag som arbetar med informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i Stockholm.

Med ”spinoff” menar han ett företag som grundats av en entreprenör som tidigare varit anställd på ett annat företag inom samma sektor. Företaget där entreprenören har varit anställd benämner Bagley som ”föräldraföretaget”.

Han finner att de företag som har närmast till andra företags kunskap, tenderar att uppvisa en högre överlevnadsgrad.

- Spinoff-företagets kunskapsnätverk har mindre betydelse om dess föräldraföretag fortfarande är verksamt. Men bland företag vars föräldraföretag har upphört, har kunskapsnätverket betydande påverkan på spinoff-företagets överlevnad, säger Mark Bagley.

Hans forskning visar att kunskapsnätverkets betydelse beror på entreprenörens bakgrund och motiv till att starta företag.

- Entreprenörer som har arbetat i ett företag som upphör, startar troligare ett nytt företag av nödvändighet. De har därför ett större behov av sitt kunskapsnätverk. De som startar efter avslutad anställning i ett överlevande företag, kanske tack vare att de har fått en affärsidé, har mindre behov av sitt nätverk.

Man skulle kunna tro att spinoff-företag har en stor fördel gentemot andra nya företag i samma region, eftersom de förstnämnda existerar i ett sammanhang och därmed skulle kunna utnyttja befintliga lokala tillgångar. Bagley menar att det inte är helt sant.

- Geografin påverkar inte överlevnadsfrekvensen för företagen på egen hand, men den gör det indirekt genom att spinoff-företagen lokaliserar sig till samma ställe som andra företag. Det är mer troligt att unga företag som ligger i närheten eller i hjärtat av ett industriellt kluster uppvisar ”den lilla världens” nätverksegenskaper. De har nära till vissa företag, men också god räckvidd till andra företag. Allt nås med enbart ett fåtal kopplingar.

Mark Bagleys forskning visar också att effektiviteten i företagets nätverk minskar ju större avståndet är mellan företaget och klustrets kärna. Ett företags livsduglighet är bara så god som dess kunskaper och idéer i relation till andra företags kunskap och idéer. Och de bästa idéerna hittar du ofta lokalt, även om de kan appliceras globalt, menar Bagley.

- I välfungerande nätverk rör sig kunskap mellan människor. Den flödar främst genom geografisk närhet, men också genom ”ärvda kopplingar” mellan företagen.

Ärvda kopplingar är viktiga kontakter som följt med från föräldraföretaget, till spinoff-företaget. Men det är inte antalet kontakter, utan företagets position i nätverket som är avgörande. Det är också positivt om nätverket är uppbyggt på ett sådant sätt att det är lätt för spinoff-företaget att få kontakt med andra företag.

- One-size-fits-all gäller inte för industriella kluster. Ibland är ett blomstrande kluster resultatet av ren tur. Regionens geografiska egenskaper är sällan en genväg till framgång. Det finns ingen fysisk anledning till varför Silicon Valley blev så framgångsrikt, eller varför bilindustrin exploderade just i Detroit. Det är mer en fråga om institutioner och drivkrafter.

- Industriella kluster växer primärt från insidan. Att försöka flytta företag till företagsintensiva regioner är ingen bra idé, säger Mark Bagley.

Kontakta mark.bagley@ju.se


Text: Hanna Andersson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu