Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtvecklingen går mycket snabbt i Kina, och företag måste vara beredda på att arbeta hårt
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Rörlig kunskap bidrar till textilindustrins dynamik
 
Publicerad: 2018-09-21
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2018:

Rörlig kunskap bidrar till textilindustrins dynamik

När människor byter jobb eller startar företag får kunskapen fötter. Snöfrid Börjesson Herou undersöker i sin avhandling dynamiken i Västsveriges textilindustri.

Snöfrid Börjesson Herou har disputerat vid Göteborgs universitet. Hon har genomfört en kvantitativ studie av textilindustrin i Västra Götalandsregionen under åren 1990–2014. Fokus ligger på två olika grenar av industrin: tillverkning respektive handel. Börjesson Herou har bland annat studerat de anställdas branscherfarenhet, och hur det går för dem som väljer att starta egna företag.

Hon konstaterar att rekrytering av duktiga medarbetare är en viktig källa till ny kunskap för företag. Hur kunskap rör sig handlar inte bara om geografisk närhet, utan även om en kognitiv närhet: Att man har liknande kunskaper och erfarenheter och därför förstår varandra. Betydelsen av kunskapsnärhet varierar inom olika grenar av en industri. Dessutom varierar kunskapsbehoven över en industris livscykel.

Studien visar att textiltillverkningen kännetecknas av förnyelse, medan textilhandeln befinner sig i en mognadsfas. Snöfrid Börjesson Herou finner att kunskap från relaterade branscher är viktigare inom textiltillverkningen än vad den är inom textilhandeln. I den senare industrigrenen är det i stället kunskap om den egna branschen som står högst i kurs.

- Min avhandling bidrar till forskning och policyutveckling om hur förnyelse av industrier och företag kan främjas.

- För förnyelse krävs innovation. Detta kan underlättas när den existerande kunskapsbasen kombineras med ny kunskap från exempelvis relaterade industrier, säger Snöfrid Börjesson Herou.

Doktorsavhandlingen har titeln Industry Dynamics and Relatedness of Knowledge. Knowledge Transfer through Labor Mobility and Entrepreneurship in the West Sweden Textile Industry.

Kontakta snofrid.borjesson.herou@gu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu