Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Med siktet inställt på kunskapsintensiva företag
Till Maureen McKelveys forskningsintressen hör innovationssystem, universitet och högskolor som innovationsmotorer, samt vikten av kunskap för industriell dynamik, tillväxt och entreprenörskap. Den kunskapen tar hon med sig in i det nya forskningsprogrammet. Foto: Carina Gran.
Publicerad: 2018-10-01
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2018:

Med siktet inställt på kunskapsintensiva företag

50 miljoner kronor till entreprenörskapsforskning. Det drömanslaget gick till professor Maureen McKelvey, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nu har hon blicken inställd på framtidens entreprenöriella ekosystem, där specialistkunskap är guld värd.

I december 2017 kom beskedet: Maureen McKelvey är en av tio professorer som har beviljats bidrag från Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram. Utdelningen blev god – fem miljoner kronor om året i tio år, med start 2018.

McKelvey sällar sig därmed till den exklusiva skara av humanister och samhällsvetare som har lyckats bli rådsprofessorer. Och hon är allra först ut inom ämnet entreprenörskap. Programmet har funnits i tre år, och den absoluta majoriteten av bidragen har gått till medicin och teknik.

- Det är jätteroligt förstås. Bidraget innebär att jag får fortsätta påverka forskningen i tio år till. Extra kul är det att Vetenskapsrådet väljer att satsa på forskning inom entreprenörskap och innovation, säger Maureen McKelvey.

Hon tycker att det är dags för entreprenörskapsforskningen att få mer uppmärksamhet.

- Entreprenörskap och innovation är viktiga fält som intresserar många. De flesta projekt som har fått medel av Vetenskapsrådet tidigare, har varit kopplade till äldre discipliner. Det här beslutet visar på nytänkande, fortsätter hon.

Vetenskapsrådet beskriver syftet med programmet som ”att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande.” Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en forskningsmiljö av högsta kvalitet.

Maureen McKelvey har, tillsammans med sina kollegor, byggt upp Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Institutet firar i år sitt tioårsjubileum. IIE utbildar i dagsläget 160 masterstudenter och sysselsätter ett 20-tal doktorander och forskare. Till det kommer svenska och internationella gästforskare som bidrar till forskningsmiljön. McKelvey tror själv att hennes arbete med IIE vägde tungt i bedömningen.

- Jag har haft en internationell karriär, publicerat mycket, byggt upp utbildningar och har stor ledarskapserfarenhet. Jag har visat att jag kan utveckla en större grupp. Nu ska det bli spännande att ta nästa steg.

”Entreprenöriella ekosystem: Kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling” är titeln på det forskningsprogram som Maureen McKelvey sökte och fick finansiering för. Hon har formulerat tre övergripande mål: 1. Konceptualisera kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. 2. Empiriskt analysera de dynamiska relationerna mellan kunskapsintensiva entreprenörer och deras omgivning. 3. Genom fallstudier förklara hur och varför entreprenörer och de omgivande ekosystemen blir mer kunskapsintensiva – eller inte.

- Det kunskapsintensiva entreprenörskapet är högintressant. Det bidrar till välbetalda jobb, tillväxt och samhällsutveckling. Jag ser fram emot att ta reda på mer om hur små och stora bolag, teknisk kunskap, myndigheter, institutioner och andra aktörer hänger ihop i ett entreprenöriellt ekosystem.

Hon konstaterar att kunskapsintensivt entreprenörskap ofta associeras till akademiskt entreprenörskap, och branscher som bioinformatik eller autonoma bilar. Men det kan röra sig om helt andra områden.

- Idrott är en viktig del av samhället, men det finns väldigt lite forskning om entreprenörskap inom idrotten.

Det kommer Maureen McKelvey att ändra på. Ridsport är ett område med stora möjligheter, skidåkning ett annat.

- För skidsporten betyder snön allt, oavsett om du är elitidrottare eller amatör. Hur kan man skapa och bevara snö? Hur skiljer sig förhållandena mellan Åre, Alperna och Kina? Det är ett udda exempel, men det visar på vikten av specialistkunskap, säger hon.

Och det är precis det som är grundidén i det kunskapsintensiva entreprenörskapet: Man är beroende av specifik kunskap för att skapa värde.

- I dag kan ett företag vara väldigt specialiserat och ändå ha en världsmarknad. Samtidigt dras entreprenörerna förstås med de vanliga problemen och funderingarna: Hur kan jag tjäna pengar på det här?

Maureen McKelvey har studerat bioteknikområdet under många år. Hon fann att utvecklingen inom området ställde höga krav på entreprenörernas förmåga att anpassa sig till nya utmaningar. Nu ser hon en likartad utveckling i samhället i stort. Förändringstakten är hög, och påverkas av bland annat digitalisering och globalisering.

Ett traditionellt eller imiterande entreprenörskap är inte tillräckligt för att möta dagens stora, samhälleliga utmaningar, anser hon. De kunskapsintensiva entreprenörerna får en allt viktigare roll, och därför behöver vi öka förståelsen för de ekosystem som de verkar inom.

- De entreprenöriella ekosystemen revolutionerar hur vi skapar tillväxt och välfärd, säger McKelvey.

Men ibland blir tilltron till innovation och entreprenörskap för stor. De kan inte lösa alla samhällsproblem, även om de definitivt kan bidra till att möta utmaningarna.

- Ta till exempel miljöfrågan. Det är inte så att vi redan nu har ett antal fungerande teknologier, och att det enda som återstår är att bestämma vad vi ska satsa på. Vi måste fortsätta med FoU, och vi behöver entreprenörer, nya energikällor, teknisk innovation och organisatorisk innovation. Vi har ännu inte hittat framtidens lösningar.

Rådsprofessorsprogrammet, tillsammans med Göteborgs universitets satsningar, möjliggör ett långsiktigt och stabilt arbete för att stärka forskning och utbildning kring entreprenörskap och innovation. I de nya forskningsprojekten kommer en del befintlig verksamhet på IIE att kopplas in, men de kommer också innebära nyanställningar. Rekryteringen är i full gång, berättar McKelvey.

- Rådsprofessuren handlar om forskning, men den måste matchas av projekt inom utbildningen. Vi ger våra studenter nya sätt att tänka, och nya verktyg. De tar sin kunskap med sig och löser problem i samhället. Utbildningen behöver bygga på bra forskning för att det ska fungera så. Det blir lätt att man bara pratar om forskning, och glömmer kopplingen till utbildningen.

Som professor ser hon en viktig uppgift i att utbilda nya doktorer – framtidens forskare och lärare. McKelvey vill inspirera sina studenter till att forska om entreprenörskap och innovation. Hon vill också ägna sig mer åt skrivandet: Publicera artiklar i bra tidskrifter och få tid att skriva fler böcker. Dessutom vill hon bidra med relevanta policyrekommendationer, och poängterar att det är något helt annat än att forska och undervisa.

- Det krävs att man ingår i dialoger med policyaktörer under längre tid, säger Maureen McKelvey.

Eva Wiberg är rektor för Göteborgs universitet:

- Vi är väldigt stolta och glada över att Maureen har lyckats få detta avgörande, långsiktiga bidrag, säger hon.

- För GU är det såklart en fjäder i hatten då det är så ovanligt och konkurrensen är stenhård. Framgången för Maureen och hennes forskningsgrupp ger en mycket viktig signal om att mer forskning behövs gällande entreprenörskap och innovation, inte minst inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, säger Eva Wiberg.

Kontakta maureen.mckelvey@handels.gu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu