Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-11-06
Följande text publicerades även i Entré nr 3/4, 2003:

Ny bok sätter fart på entreprenörskapsforskningen

I juni 2001 samlade Esbri ett trettiotal forskare från Europa, USA och Asien till en publikationsworkshop i Stockholms skärgård. Vi kallade mötet Movements of Entrepreneurship. Nu kan du ta del av den nytänkande forskningen via boken New Movements in Entrepreneurship.

En båtresa till en främmande ö tillsammans med okända människor behöver inte betyda svält, intriger och Robinsontävlingar. Har man tur kan det i stället innebära tre dagars intensiv skrivarmöda för att försätta entreprenörskapsforskningen i rörelse. Professor Chris Steyaert, Esbri och University of St Gallen, samt filosofie doktor Daniel Hjorth, Esbri och Malmö högskola, kläckte idén och har tillsammans arbetat med genomförandet av Movements of Entrepreneurship, en workshopserie i fyra delar. Den första workshopen 2001 har följts av ännu en under sommaren 2002. Movements 3 genomförs 2004, och Movements 4 är planerad till 2005.

- Entreprenörskapsfältet har växt under tjugo år. Vi kände att det var dags att samla oss lite, och tänka mer fokuserat. För mig som forskare var det också intressant att skriva tillsammans med andra, annars är skrivandet en ganska ensam process, säger Chris Steyaert.

- ”Movements” blev ett centralt tema, ett koncept som greppar helheten av entreprenörskap som forskningsgren och ämne inom den akademiska världen. Movements of entrepreneurship kallar till problematisering av entreprenörskapets nuvarande status, och till behovet att bidra med bränsle för dess fortsatta rörelse, säger Daniel Hjorth.

Entreprenörskap i rörelse
Hjorth och Steyaert är också redaktörer för boken New Movements in Entrepreneurship som är produkten av den första publikationsworkshopen. De sexton kapitlen har inordnats under fyra större teman: ”moving the field”, ”moving concepts”, ”moving knowledge” och ”moving economies”. Nyckelordet är rörelse, och boken rymmer en mängd aspekter på detta.

Alain Fayolle diskuterar till exempel i sitt kapitel nya möjligheter för – och perspektiv på – entreprenörskapsforskningen. Carin Holmquist förordar att fokus förflyttas från den individuella entreprenören till den entreprenöriella handlingen. Scott Shane bidrar med ett kapitel om universitetens roll i innovationsskapandet, medan Patricia Greene, Nancy Carter och Paul Reynolds tillsammans skrivit ett kapitel om invandrarföretagares påverkan på den amerikanska ekonomin.

- Det är en bred samling frågor och en bred samling forskare. Kapitlen bidrar både med överblick vad gäller specifika forskningsfrågor i aktuell entreprenörskapsforskning, och med lansering av nya idéer, säger Daniel Hjorth.

En bok för alla
Han menar att alla som intresserar sig för entreprenörskap och entreprenörskapsforskning har glädje av att läsa boken: praktiker, policymakare, entreprenörskapsforskare och studenter. New Movements in Entrepreneurship erbjuder också viktiga insikter för ”småföretagens vänner”, det vill säga alla de organisationer som arbetar med och för nya och mindre företag.

- Boken är ett äventyr, vi har försökt vara entreprenöriella och skapa en rörelse som påverkar. Framtiden får utvisa om vi lyckats, konstaterar Chris Steyaert.

För mer info: www.esbri.se/movements.asp


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu