Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2018-10-18
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2018:

Samband mellan innovationsstöd och låg produktivitet

Medelstora företag har svårast att hitta finansiering till innovationer. Samtidigt är efterfrågan på finansiering beroende av företags innovationsförmåga. Alltså kan det vara så att medelstora företag har svårast att hitta finansiering på grund av att de har störst behov.

Linda Dastory har lagt fram licentiatuppsatsen Financing of Innovation in SMEs vid KTH. Hon har undersökt företags relativa möjligheter att finansiera innovation beroende på företagets storlek. Dastory har också studerat om möjligheten att finansiera små och medelstora företag med banklån har försämrats i och med de striktare bankregleringarna, som exempelvis Basel III.

Det visar sig att bankregleringarna inte har påverkat företags möjlighet att finansiera vare sig innovation eller materiella investeringar. Inte heller företagens produktivitet har påverkats märkbart. Däremot har mixen av olika finansieringsformer förändrats. Sannolikheten för att företag ska använda sig av riskkapital, egna tillgångar eller mezzaninefinansiering – en form av ”topplån”, ofta till hög ränta – har minskat till förmån för olika former av offentliga bidrag.

Samtidigt visar studien att företag som finansierar innovation med bidrag eller mezzaninelån har betydligt lägre produktivitet efter ett år. Det kan tyda på att företag med låg produktivitet har större chans att få bidrag. Å andra sidan kan mezzaninelån vara en dyr källa till finansiering och därför begränsa företags möjlighet till långsiktig tillväxt. Huruvida kapitalkostnad är en mekanism som förklarar det negativa inflytandet återstår dock att undersöka, enligt Linda Dastory.

Hennes forskning bygger på data från German Community Innovation Survey och Mannheim Innovation Panel.

Kontakta linda.dastory@indek.kth.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu