Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Utrymme för innovation i mellanrummen
 
Publicerad: 2018-11-19
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2018:

Utrymme för innovation i mellanrummen

Vad är det som kännetecknar interorganisatorisk samverkan? Ylva Askfors söker svaret i ett samverkansprojekt inom vården där samtliga triple helix-aktörer – akademi, industri och myndigheter – finns representerade.

Vårdrelaterade infektioner berör var tionde patient som vårdas på sjukhus i Sverige, och kostar närmare fyra miljarder kronor per år. Det är mycket angeläget att sänka kostnaderna och minska risken för att patienter drabbas. Kan samverkansprojekt generera innovationer som löser denna samhällsutmaning?

Ylva Askfors har skrivit sin doktorsavhandling Samverkan för innovation: En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård inom tillämpad medicinteknik vid KTH. I sin etnografiskt inspirerade fallstudie följer hon ett samverkansprojekt under två år, främst via intervjuer och deltagande observationer.

Askfors finner att interorganisatorisk samverkan är flerdimensionell och kan förstås på flera nivåer. Inom varje organisation finns människor med olika professioner och synsätt.

Samverkan liknas ofta vid att bygga broar mellan olika organisationer, men Ylva Askfors menar att det snarare handlar om att verka i mellanrummen mellan organisationer. Där kan olika discipliner och kulturer mötas utan institutionaliserade roller – och det finns utrymme för innovation. Genom möten och dialog kan aktörer lära av varandra.

I det projekt hon studerade deltog bland annat läkare, ingenjörer, forskare, sjuksköterskor och mikrobiologer. De fick inte fram några radikala innovationer under den tid som studien pågick, och problemet med resistenta bakterier kvarstår. Men projektet födde små delsegrar, exempelvis minskad bakteriebelastning på vissa ytor som patienter kommer i kontakt med på vårdavdelningar.

Kontakta ylva.askfors@sll.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu