Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUppfylld av det gröna innovationstemat tänkte jag berätta lite om precisionsjordbruk och användningen av drönare
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Friktion för teamet framåt
När teammedlemmar ska väljas är det viktigt att inte bara involvera den närmaste kretsen. Om man känner varandra för väl finns det risk för att arbetet inte blir gjort. Det menar Anna Brattström och Frédéric Delmar, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship och Emlyon Business School. Foto: Anna-Karin Florén.
Publicerad: 2018-11-28
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2018:

Friktion för teamet framåt

Bra bråk och fånigt flams. Det kan faktiskt vara två av nycklarna till framgång i entreprenöriella team. Anna Brattström och Frédéric Delmar ingår i ett stort forskningsprojekt om hur grupper av människor startar och driver företag.

Det finns mycket forskning om ensamma entreprenörer, men mindre om entreprenöriella grupper. Detta trots att ungefär hälften av alla entreprenöriella företag drivs av grupper. Ur den insikten föddes ”A Longitudinal Project of New Venture Team Dynamics and Outcomes”.

I projektet samarbetar fyra professorer, sju docenter/lektorer och fem doktorander, verksamma vid Lunds universitet, Chalmers, Linköpings universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Ratio och St Petersburg State University i Ryssland, i olika delprojekt. Med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder vill de lära sig mer om hur team samarbetar för att nå sina mål.

Projektet arbetades fram tillsammans med Karl Wennberg på Linköpings universitet (läs mer om honom på sidorna 16–17) och Alan Johnson som är knuten till Ratio.

- Alla vi som ingår projektet har anknytning till Fréderic Delmar; som nuvarande eller tidigare doktorander och kollegor, säger Anna Brattström, biträdande universitetslektor vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Professor Frédéric Delmar bytte för några månader sedan sin huvudsakliga arbetsplats från Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship till Emlyon Business School i Frankrike, men har fortfarande kvar en gästforskartjänst i Lund.

- Entreprenöriella team verkar i en speciell kontext, därför behöver vi utveckla egen kunskap om dem. Beteenden och processer ser annorlunda ut i entreprenöriella team än i andra professionella team, säger Delmar.

- I nystartade företag arbetar människor tillsammans utifrån osäkra parametrar, och tar ofta en stor personlig risk. De vet inte när eller hur deras satsningar ska ge utdelning. Det är verkligen något helt annat än att jobba på ett storbolags FoU-avdelning, konstaterar Brattström.

Forskning med fokus på ensamma entreprenörer finns det alltså gott om, likaså studier som sätter affärsidén i första rummet. Brattström och Delmar vill bredda även den sistnämnda forskningsfåran.

- För att hårdra det: Vi tror att affärsidén är en försvinnande liten del av företagets framgång. 99 procent handlar om hårt arbete – vad man faktiskt uträttar, säger Frédéric Delmar.

Han leder en pågående enkätstudie som riktas till 120 inkubatorföretag i Sverige, Danmark och Ryssland.

- Vi vet redan nu att grupper fattar bättre beslut än individer. Grupper är också bättre på att hantera risk. Däremot är individer bättre på att ro projekt i land, säger Delmar.

Oberoende är en viktig faktor för människor som väljer att starta företag. Han menar att det därför är intressant att studera ledarskapet i teamen.

- Teamlitteraturen förespråkar delat ledarskap, men vi brukar faktiskt råda entreprenöriella grupper att tidigt sätta roller som vd, utvecklingschef och ekonomichef, säger Frédéric Delmar.

Anna Brattström arbetar för närvarande med en stor, kvalitativ datainsamlingsprocess.

- Vi studerar gruppdynamik och följer flera personer i varje företag över tid. Det här är etnografiskt fältarbete – inget man kan sköta från sin forskarkammare, säger hon.

Brattström intresserar sig just nu för konflikter. De finns i de flesta mänskliga relationer, nystartade företag är inget undantag. Startups brottas ofta med ganska jobbiga frågor: Har vi pengar till nästa löneutbetalning? Finns vi kvar om tre månader? Och om vi skulle bli miljonärer – hur fördelar vi vinsterna?

- Det är viktigt att hitta sätt att bråka bättre. Det ligger mycket i att våga ta konflikter – men göra det på ett konstruktivt sätt, säger Anna Brattström.

Potentialen för konflikter är stor i nya företag som är i färd med att bygga upp sin organisation. Det saknas ofta tydliga roller, mål och processer. Entreprenörerna behöver möta kunder och andra intressenter. De måste pröva sig fram, och lära sig under tiden. De måste också agera som en enhet och föra företaget framåt.

- När vi bråkar med varandra riskerar gruppen att falla isär. Samtidigt är konflikter viktiga: Friktion gör att vi kan röra oss framåt. Konflikter hjälper oss att se saker i ett nytt ljus.

Gruppsammansättning har tidigare beforskats utifrån parametrar som erfarenhet, ålder, teknisk kompetens och kön. Forskning om hur grupper jobbar tillsammans är mer sällsynt.

- Grupper som är lika varandra utifrån sett kan fungera olika när de börjar jobba. Det innebär att två grupper som startar med ungefär samma förutsättningar kan utvecklas åt helt olika håll, säger hon.

Det blev tydligt när Anna Brattström följde tre ”trillingföretag” med liknande affärsidéer och affärsmodeller över flera månader. Hon kallar dem Ivory, Oak och Sand. Brattström har intervjuat flera av personerna i teamen, filmat dem för att observera hur de agerar, och tagit del av deras chattar. Givet att företagen var så lika från början – hur utvecklades de över tid? Efter 1,5 år gick det jättebra för Oak, medan både Ivory och Sand var bankrutta, avslöjar Brattström.

- Jag har identifierat två stora fallgropar. Den ena är att teamet inte tar tag i konflikter, utan sopar dem under mattan. Där växer sig spänningarna så stora att de till sist blir ohållbara. Den andra fallgropen är att teamet har för trevligt tillsammans – till den grad att de glömmer bort att driva företaget framåt.

Entreprenöriella team måste både komma överens, och komma framåt. Oak briljerade i det hänseendet.

- De flesta tycker att konflikter är ganska jobbiga. Ivory och Sand vågade inte bråka av rädsla för att förstöra gruppen. Men Oak lät inte konflikter stå i vägen för företagets utveckling.

Medarbetarna i Oak hade intensiva bråk med varandra. Det kunde börja med att någon stormade in och sa: ”Vad i helvete har du gjort?” Det skapade förstås friktion, men bråken avslutades med att teamet nådde ett beslut. Därmed kunde de gå vidare.

Mellan bråken såg teammedlemmarna till att fylla på med skratt och gemenskap. De byggde en reservoar av glädje att falla tillbaka på, enligt Brattström.

- Jag har ju följt deras chattkonversationer och nivån av roliga gif-animationer, emojis och flams är enormt hög! Det är tydligt att humor fyller en viktig funktion i teamet.

- Det kan låta banalt, men kommunikation och interaktion utanför konfliktsituationer är en viktig förklaring till framgången, säger Anna Brattström.

Forskarna ser fram emot att leverera fler resultat som ökar förståelsen för entreprenöriella team, i takt med att forskningen fortskrider. Resultaten kan vara till stor nytta för coacher, inkubatorer och andra aktörer som stöttar startups – och hjälpa människor att fungera bättre i entreprenöriella miljöer.

Vill du veta mer redan nu? Brattström och Delmar föreläste på ESBRIs Estrad 24 maj 2018. Titeln var ”Ensamma genier bygger inga startups – entreprenörskap är ett grupparbete”. Hela föreläsningen går att se på webb-tv-sidan.

Kontakta anna.brattstrom@fek.lu.se
frederic.delmar@fek.lu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu