Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtvecklingen går mycket snabbt i Kina, och företag måste vara beredda på att arbeta hårt
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Svårt att designa nyskapande IT
 
Publicerad: 2019-01-08
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2018:

Svårt att designa nyskapande IT

Utveckling av ny IT skiljer sig ofta marginellt från befintliga produkter. Designer upplever att både användare och investerare vill ha lösningar som liknar dem som redan finns. Siri Wassrin vill ta reda på varför.

Siri Wassrin har genomfört fallstudier på en avdelning för rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada. På avdelningen testades patienters körförmåga i en simulator. Den ansågs gammal och opålitlig, och därför skulle en ny tas fram.

Ställda inför olika alternativ, föredrog användarna produkten som var mest lik den befintliga körsimulatorn – en konsol med en ratt på – framför till exempel en VR-version. Användarna ville ha samma teknik fast lite bättre.

Wassrin tar hjälp av forskaren Karen Barads teorier som placerar tekniken, snarare än människan, i centrum. När IT ges en framträdande roll i analysen, samtidigt som sociala aspekter tas i beaktande, öppnas en ny kunskapspotential. Människor och saker kommer till i relation med varandra, menar Siri Wassrin.

I licentiatuppsatsen Why is it difficult to design innovative IT? An agential realist study of designing IT for healthcare innovation visar hon hur diskursiva och sociala praktiker bidrar till att skapa gränser för vad som är möjligt att designa. Eftersom nyskapande IT avviker från rådande praktiker, har den svårt att vinna legitimitet hos användarna.

För att inte fastna i inkrementella förbättringar bör designer ifrågasätta gränser och observera hur subjekt, objekt och betydelse samverkar, anser Wassrin. Vilken skillnad gör produkten – och för vem?

Användarna kan engageras i utvecklingen, men designern ska inte bara utgå från deras uttalade behov, utan också koppla in personer som verkar inom andra akademiska fält, eller branscher. På så sätt kan förutsättningar för radikal innovation skapas, enligt Siri Wassrin som har lagt fram sin licentiatuppsats vid Linköpings universitet.

Kontakta siri.wassrin@liu.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu