Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatJag tror på mänskligheten, sa Ibrahim Baylan.
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2019-01-08
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2018:

Bäst resultat när forskare och entreprenörer jobbar tillsammans

När akademiker – som kan forskning och utveckling – jobbar tillsammans med entreprenörer – som har branscherfarenhet och affärskunskap – ökar sannolikheten för att lyckas. Det visar Anders Billström i sin avhandling.

Hur utvecklas och presterar universitetens spinoffs? Det är den övergripande frågeställningen i Anders Billströms doktorsavhandling Human Capital, Social Networks and New Firm Formation – The Role of Academic and External Entrepreneurs in University Spin-offs som har lagts fram på Chalmers.

Avhandlingen består av fem artiklar. I två av dem undersöks karaktärsdrag hos företag födda i universitetsmiljön visavi avknoppningar med rötterna i etablerade affärsverksamheter. De handlar också om ursprungets betydelse för hur företagen presterar. I de följande studierna jämförs hur akademiska entreprenörer, relativt andra entreprenörer, bidrar till företagens humankapital, nätverk och entreprenöriella team.

Billström visar att företag som avknoppats från universitet anställer fler med universitetsexamen och utvecklar fler disruptiva teknologier. Ändå presterar företag som föds i en etablerad affärsmiljö bättre ekonomiskt efter elva år. Efter 25 år har dock skillnaderna utjämnats.

Sannolikt beror det på att universitetsföretagen inledningsvis har fokus på forskning och utveckling medan andra företag satsar mer på affärsutveckling, enligt Anders Billström.

Högst försäljning och flest anställda, efter både elva och 25 år, har företag som knoppats av från akademin, men som också har tagit hjälp av externa entreprenörer. Framgångsreceptet verkar vara att kombinera forskarnas kompetens inom forskning och utveckling, med externa entreprenörers bransch- och affärskunskap.

Ur ett policyperspektiv är det alltså viktigt att öka antalet externa entreprenörer som är engagerade i utvecklingen av bolag som föds i den akademiska miljön.

Kontakta anders.billstrom@hh.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu