Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Mot nya mål – IIE satsar på fler samarbeten med det omgivande samhället
Rick Middel och Sven Lindmark är två av forskarna på Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. – All forskning som kan skapa större förståelse för innovation och entreprenörskap är angelägen. Processerna är centrala för att driva ekonomisk tillväxt och samhällelig välfärd – och adressera globala utmaningar, säger Lindmark som har landat i Göteborg igen efter sejourer i Spanien och Belgien.
Publicerad: 2019-02-14
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2018:

Mot nya mål – IIE satsar på fler samarbeten med det omgivande samhället

Två masterutbildningar, gedigen forskning samt täta samarbeten med näringslivet och det internationella forskarsamfundet. Det är några av pelarna som 10-årsjubilerande Institutet för innovation och entreprenörskap vilar på. Nu tar institutet språnget in i nästa decennium.

Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet firade sina första 10 år i oktober, och har inlett nästa era. Utbildningsportföljen har kompletterats, en ny avdelningschef har tagit vid, och nyanställningar är på gång.

- Det här är en spännande miljö. Institutets medarbetare har byggt upp en bra och viktig verksamhet på ganska kort tid. Det ska bli jättekul att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Sven Lindmark.

Från och med 1 november är han avdelningschef för IIE. Den tidigare avdelningschefen, Maureen McKelvey, blir kvar och ska ägna sig mer åt forskning framöver. För ett år sedan beviljades hon bidrag från Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram om totalt 50 miljoner kronor.

- Maureens rådsprofessur är ett erkännande av det som hon och forskargruppen har åstadkommit hittills. Den skapar också fina möjligheter att vidareutveckla forskningen om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem, säger Lindmark.

Han har sin bakgrund på Chalmers där han disputerade i industriell organisation och ekonomi 2002. Doktorsavhandlingen handlar om framväxten av den mobila kommunikationssektorn från 1940-talet och fram till 2000-talet.

- Det var ett kul ämne. Sverige var länge en föregångare, innovationssystemet drevs i tidiga faser av dåvarande Televerket – numera Telia – och Ericsson låg i framkant.

- I avhandlingen kunde jag kontrastera den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni i Sverige mot trögheten inom mobilt internet.

Lindmark fortsatte att forska på Chalmers, om informations- och kommunikationsteknologi (IKT), innovationssystem och branschutveckling. Han var kopplad till forskningscentrumet Ride och chef för avdelningen för innovationsteknik. Efter några år längtade han efter att göra något annat och hamnade på IPTS i Sevilla, ett av EU-kommissionens forskningscentrum.

- Vi tog fram forskningsbaserade underlag för beslut och rekommendationer. EU-kommissionen var en tydlig kund, vi arbetade hela tiden policyrelaterat.

Till arbetsuppgifterna hörde att kartlägga FoU-insatser i Europa inom IKT.

- Vi studerade nya disruptiva teknologier, och hur väl Europas innovationssystem kunde ta vara på potentialen i dem.

Sven Lindmark trivdes bra i Spanien men kontraktet var tidsbegränsat. Nästa anhalt blev Belgien. Han började jobba på ett flamländskt forskningsinstitut som var kopplat till universiteten i Leuven, Gent och Bryssel.

- Institutet hade en företagsnära inriktning. Vi studerade exempelvis kommersialisering, affärsmodellering, och digitaliseringen av media- och innehållsindustrin.

Musikbranschen påverkades tidigt. Därefter fick digitaliseringen effekter för förlags- och filmbranscherna.

- Jag och en doktorand studerade filmindustrin. Vi trodde att digitaliseringen skulle leda till omvälvningar – sänkta barriärer, nya sätt att distribuera, kreativare filmskapande – och att det skulle vara särskilt gynnsamt för europeiska företag.

Så blev det till viss del, men det finns också en mottrend, menar Lindmark.

- Tittar man på dagens storfilmer kan man fråga sig om mångfalden verkligen har ökat. Det är ”Avengers 4” och mycket remakes av gamla filmer…

Nu har Sven Lindmark varit tillbaka i Sverige i ett par år, med anställning på IIE sedan 2017. Han ser fram emot att tillämpa sina erfarenheter från Spanien och Belgien tillsammans med sina nya kollegor.

- IIE har en bra mix av duktiga forskare, lärare och doktorander. Forskningen håller hög kvalitet med väl citerade publikationer, inte minst inom spetsområden som kunskapsintensivt entreprenörskap och universitetens roll.

Han betonar att IIE är en öppen miljö med regelbundet inflöde av gästforskare som ger många nya impulser. I dagsläget är det främst inom utbildningarna som samarbeten med näringslivet kommer till stånd, men Lindmark skulle gärna plocka in fler företagsnära frågeställningar även i forskningen.

- När man jobbar företags- och policynära kan man lättare fånga upp problemställningar och bedriva forskning som har praktisk relevans. Det är viktigt tror jag. Det var stimulerande att jobba så på mina tidigare arbetsplatser.

- Samarbeten kan leda till att man får tillgång till unik empiri. De ökar också sannolikheten för att forskningsresultaten faktiskt får genomslag – att de kan påverka någon aspekt av innovations- och entreprenörskapspolitiken, säger Sven Lindmark.

I institutets utbildningsportfölj finns doktorandkurser och två tvååriga masterprogram: Innovation and Industrial Management (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE). Från och med hösten 2018 erbjuder IIE också en fristående kurs i innovation och entreprenörskap om 15 högskolepoäng.

Rick Middel är utbildningsansvarig och har varit med nästan ända sedan starten.

- Jag kom till Göteborg 2009, så jag firar mitt 10-årsjubileum nästa år. Tiden går fort när man har roligt, och det tycker jag att vi har här, säger han.

Tidigare arbetade Middel på University of Twente i Nederländerna.

- Jag lockades till Sverige av möjligheten att få vara med och bygga upp såväl forskning som utbildning och omvärldsrelationer på IIE.

Båda masterprogrammen på IIE är eftertraktade. I förra omgången var det 738 sökande till 60 platser. Innovationsprogrammet har funnits i tio år, och entreprenörskapsprogrammet i sex år.

- Mångfald är en viktig faktor för att öka innovationsgraden i en grupp eller ett system. På både IIM och KBE har vi en blandning av svenska och internationella studenter, det innebär att det finns många olika perspektiv att diskutera och lära av. Det är bra för både studenter och lärare.

Utbildningarna bygger på aktuell forskning. Studenterna tränas i traditionellt akademiska färdigheter, som problemlösning och reflektivt tänkande. Sedan får de tillämpa kunskaperna i startups och etablerade företag.

Institutet samarbetar med GU Ventures, där studenterna får arbeta med affärsmodeller i unga företag. Studenterna deltar i idéutvecklingsarbeten på storföretag och får möjlighet att pitcha sina idéer. De möter också en rad gästföreläsare.

- Samarbeten med företag gör att teorierna får verklighetsförankring. Studenterna får se hur företag jobbar, de utökar sina nätverk och plussar på sina CV:n.

- Företagen är också mycket positiva till att samarbeta med oss. Studenterna ser på problemen med fräscha ögon, och bidrar med nya lösningar. Och om företagen har tur hittar de kanske sin nästa medarbetare, säger Middel.

För att ytterligare öka studenternas attraktionskraft på arbetsmarknaden ingår en kurs i personlig, professionell utveckling i båda masterprogrammen.

- Det tror jag inte är så vanligt, men vi tycker att det är viktigt. När en arbetsgivare ska anställa är en examen själva inträdesbiljetten. Men sedan handlar det om vem du är som person: Vilket intryck gör du? Vad kan du tillföra teamet?

Kursen bygger på workshoppar snarare än standardföreläsningar. IIE plockar in såväl universitetets karriärrådgivare som externa praktiker.

- Vi har till exempel en kille från börsen som kommer och pratar om förhandling, och en kvinna med indisk bakgrund som berättar om konflikthantering i olika kulturella kontexter.

Tanken är att studenterna ska träna så att de är förberedda när det blir skarpt läge.

- Många blir nervösa när de ska prata inför andra. Min första föreläsning var en katastrof, så jag talar verkligen av egen erfarenhet. Sådant arbetar vi också med; vi pratar om nervositeten och ger studenterna verktyg för att hantera den. De får också reflektera kring sina egna och andras styrkor.

Hur ser då IIE:s målsättning ut inför nästa decennium? När Rick Middel blickar tio år framåt i tiden ser han ett större, men fortfarande piggt och livfullt IIE.

- Jag tror att vi har växt organiskt och ligger i framkant i Sverige, både forsknings- och utbildningsmässigt. Jag tror också att vi har fått en större internationell spridning, säger han.

Sven Lindmark håller med:

- Det 20-årsjubilerande IIE är en ledande enhet inom området, dit ännu fler forskare och andra aktörer vill söka sig för att samarbeta.

- Jag hoppas och tror att vi har bidragit till en förnyelse av både den teoretiska och empiriska förståelsen, kopplat till hur kunskapsbaserade entreprenöriella ekosystem etableras och möter framtida samhällsutmaningar, säger Lindmark.

Kontakta sven.lindmark@gu.se
rick.middel@handels.gu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu