Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2019-03-21
Följande text publicerades även under vinjetten ”Ledaren” i Entré nr 1, 2019:

Hälsosam vår för Esbri

I över tjugo år har vi på Esbri stått för den breda bevakningen av forskningsområdet entreprenörskap, innovation och småföretagande. Vi brinner för att kommunicera och förmedla forskningsresultat så att fler än bara den innersta kretsen av akademiker kan ta del av dem.

Ibland gör vi djupdykningar inom något område som vi anser bör belysas extra mycket. Tidigare har det till exempel varit kvinnors entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar, samt utrikesföddas företagande.

Nu i vår tar vi oss an ett annat spännande forskningsområde: hälsoinnovation. Inom det ryms en mängd frågor: Hur hanterar vi en åldrande befolkning, och de ökade omsorgsbehov som uppstår? Går det att jobba preventivt för att slippa bli sjuk? Hur fångar vi upp patienternas och professionens idéer om hur vården kan utvecklas? Och hur kan vi dra nytta av digitaliseringen för ökad tillgänglighet, större trygghet och mer egenvård?

Svaren ligger i innovativa produkter, tjänster och processer – och hur de kan komma i bruk. Möjligheterna för innovatörer och entreprenörer är stora, men det finns också hinder på vägen.

Vi inleder vårens hälsotema med tre uppslag i detta nummer av Entré. På sidorna 10–15 möter du bland annat forskarna Hélène Laurell och Jens Nygren, som har lite olika infallsvinklar på ämnet.

11 april följer vi upp med en Estradföreläsning för att fördjupa oss i frågorna som rör hälsoinnovation. Professor Jeaneth Johansson är en av talarna. Vi kommer också att ha en panel där olika intressenter finns representerade. Om du inte har möjlighet att delta i diskussionen på plats kan du följa livesändningen, eller se föreläsningen i efterhand på www.esbri.se

Vilka forskningsteman tycker du att vi ska belysa framöver? Vi är öppna för stora och små samarbeten kring aktuella frågor där det finns behov av att lyfta forskningsbaserad kunskap.


Text: Magnus Aronsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu