Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Hallå Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science!
Jenni Nordborg. Foto: Regeringskansliet.
Publicerad: 2019-04-01
Följande text ingick även i temat ”Hälsoinnovation” som publicerades i Entré nr 1, 2019:

Hallå Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science!

Varför satsar regeringen på life science?
Life science är oerhört viktigt för Sverige som export-, forsknings- och välfärdsnation. Samtidigt står området inför en enorm strukturomvandling. Vården behöver bli mer individanpassad vilket kommer att förändra våra arbetssätt inom hela ekosystemet. Både det etablerade näringslivet och de nya företagen är betydelsefulla i den här utvecklingen, liksom hälso- och sjukvården, omsorgen, akademin och myndigheterna. Omvandlingen skulle kunna gå snabbare, men vi brottas med strukturella utmaningar. Till exempel är lagrummet otydligt i vissa delar kring nyttiggörande av hälsodata. Både offentliga verksamheter och näringslivet behöver veta vilka spelregler som gäller.

Vad vill regeringen prioritera?
Life science-kontoret har en samordningsfunktion och arbetar för att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvård, omsorg samt på universitet och högskolor. Vi arbetar också med att förbättra förutsättningarna för nya life science-företag i Sverige. Vi utvecklar en nationell strategi för life science-området. För att bjuda in till dialog har vi tagit fram Färdplan life science som lyfter tre områden: nyttiggörande av hälsodata, individanpassad vård och effektiv implementering.

Vad finns det för utmaningar?
Det har gjorts många medicinska landvinningar, där läkemedel, medicinteknik och möjlighet att ställa diagnos går mot att bli mer precisa och anpassade utifrån den enskilda personen eller beteenden hos olika grupper. Vi vet till exempel att bröstcancer inte är en sjukdom utan flera, samma sak med diabetes typ 2. Samtidigt har vi en stor transformation där vi ser att nyckeln till framgångsrik vård är att brukarna är delaktiga och involverade, inte minst för att främja hälsa. Men sjukvårdssystemet är uppbyggt som organisationer kring olika diagnoser, snarare än utifrån individens behov. Så behovet av innovationsarbete finns inom både processer och organisation i hela ekosystemet, liksom av diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Kontakta jenni.nordborg@regeringskansliet.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu