Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Många affärsmodeller med oklara effekter
Jens Jacob Fredriksson. Foto: Maja Hallerfors.
Publicerad: 2019-04-03
Följande text ingick även i temat ”Hälsoinnovation” som publicerades i Entré nr 1, 2019:

Många affärsmodeller med oklara effekter

I dag används många olika affärsmodeller inom ett och samma sjukvårdssystem, vilket väcker frågor om hur organisationerna är strukturerade. Det är också oklart vilken betydelse det har för olika intressenter som vill bidra till värdeskapandet.

Jens Jacob Fredriksson har lagt fram doktorsavhandlingen How can health care organizations create value? Business model explorations på Karolinska institutet. Målet med avhandlingen är att förstå hur affärsmodeller används och hur skattefinansierade vårdsystem är organiserade för att skapa, fånga och leverera värde.

Att utveckla affärsmodeller inom vården, med sina konservativa strukturer och speciella organisation av diagnossilos, erbjuder särskilda utmaningar.

Fredriksson anser att försöken att införa managementmodeller, som värdebaserad hälsovård (Value Based Health Care, VBHC), måste ske med ökad förståelse, för att inte leda till pseudoinnovationer; det vill säga ompaketerade managementmodeller. Den ytliga kunskapen om VBHC, tillsammans med otydlighet och brist på empiriska data i affärsmodellernas konstruktion, begränsar möjligheterna att använda sig av affärsmodeller.

För att förstå hur VBHC används som managementkoncept, har Jens Jacob Fredriksson använt sig av registerdata och litteraturstudier. I en studie har han tittat på hur affärsmodeller har använts i vården. I två andra studier utgår han från affärsmodellsanalyser. Baserat på intervjuer med svenska toppchefer inom vården och andra datakällor konceptualiserar och jämför han sjukhusens affärsmodeller.

I avhandlingen visar han också hur affärsmodeller kan användas för att möta de tre huvudmålsättningar som vårdorganisationer ska leva upp till: förbättra patientupplevelsen, förbättra folkhälsan och bibehålla eller sänka kostnader.

Kontakta jensjacob.fredriksson@ki.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu