Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Innovation har aldrig varit viktigare än nu”
Darja Isaksson. Foto: Vinnova.
Publicerad: 2019-06-01
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 1, 2019:

”Innovation har aldrig varit viktigare än nu”

Sverige och världen står inför enorma utmaningar. Vi behöver halvera utsläppen av koldioxid varje decennium framöver. Det kräver att vi omformar våra transportsystem, matvanor, städer och hela värdekedjor. Den första halveringen kan vi åstadkomma med kunskap och teknik som redan finns, men det krävs innovationer i affärsmodeller, förändringar i regelverk och incitament som bidrar till att skala lösningar både nationellt och internationellt. Samtidigt behöver vi fortsätta att utveckla ny kunskap och nya teknologier för att nå nästa halvering, och nästa igen. Allt detta måste kombineras med en utveckling som är hållbar även socialt och ekonomiskt.

Om vi lyckas, vinner vi mycket: Städer som är lättare att leva i, bättre hälsa och mer resilienta samhällen. Att misslyckas får inte vara ett alternativ. Det handlar inte i första hand om att rädda planeten, den går vidare utan oss på ett eller annat sätt. Det handlar om att rädda oss människor.

Sverige har många globalt starka och i flera fall världsledande bolag, som ser att hållbarhet inte är ett nödvändigt ont utan kärnan i en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet. Vi har också ett av världens vassaste ekosystem av innovativa startups. Det är helt avgörande, eftersom innovation är förenat med att våga ta risker och kunna agera snabbt. Entreprenörer och startups spelar en viktig roll när det handlar om att experimentera och testa nya lösningar. Större bolag förstår det och har därför blivit alltmer fokuserade på att hitta sätt att samarbeta med små innovativa bolag.

Men de utmaningar vi nu står inför är komplexa. De förutsätter nya smarta lösningar och tjänster, ny infrastruktur och ibland även nya regelverk. Lösningar som enbart fokuserar på nyttan för enskilda kunder räcker inte. Nya delningstjänster för bilar har till exempel gjort det enklare för individen att beställa en transport från dörr till dörr, men har samtidigt i vissa städer bidragit till ökad biltrafik och mer trängsel i stället för att lösa problemen.

Offentlig sektor spelar en viktig roll för att sätta regelverk och incitament som främjar önskad utveckling, men också för att skapa förutsättningar för infrastruktur, säker datatillgång och möjligheter att experimentera fram lösningar.

Vinnova arbetar med att mobilisera aktörer, påverka arbetssätt och finansiera samarbeten. Vi har också arbetat med så kallade policylabb, där vi har hjälpt myndigheter att genom experimentella metoder utveckla regelverk som underlättar i stället för att hindra innovation.

Men mer behövs. Den kunskap och kompetens som finns inom universitet och högskolor behöver komma samhället till nytta i större utsträckning. Det finns behov av tydligare drivkrafter för lärosätena att, via forskning och innovation, bidra till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Utbildningar och incitament behöver också ställas om för ett lärande som fortsätter genom hela livet.

Vi brukar säga att Sverige står starkt på grund av vår förmåga till samverkan, och vår orädda förmåga att ta oss an det nya. Vi behöver alla ha modet att förändras tillsammans med individer och organisationer som vi tidigare inte har jobbat lika nära. Jag tror att Sverige har världens bästa förutsättningar att lyckas, och att det är nyckeln till fortsatt konkurrenskraft. Låt oss ta chansen.

Om Darja
Darja Isaksson tillträdde som generaldirektör för Vinnova i augusti 2018. Tidigare har hon bland annat grundat och drivit två företag, varit ledamot i nationella innovationsrådet och jobbat som digital strateg. Darja nås på darja.isaksson@vinnova.se


Text: Darja Isaksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu