Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2019-05-02
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2019:

Smart etablering ger livskraftiga företag

Att agera rätt i samband med etablering kan avgöra ett företags överlevnad. Doktorsavhandlingen Entreprenurial Opportunity Exploitation for New Venture Performance visar hur företag bäst tar sig igenom de första tuffa åren.

Nerine Mary George vill med sin doktorsavhandling undersöka faktorer som har betydelse för om nystartade företag lyckas med sin försäljning under de tre till fem första åren. Avhandlingen är en sammanläggning av fem artiklar som inleds med en litteraturstudie.

De följande fyra kapitlen är empiriska studier där George fördjupar sig i några av framgångsfaktorerna. Hon undersöker bland annat entreprenörens förmåga till beslutsfattande, nytänkande och informationshantering – och hur den påverkas av miljöfaktorer. Hon belyser även betydelsen av interaktion med andra företag.

Empirin är hämtad från ett flertal källor, både enkätundersökningar och objektiva data. Företagen i tre av studierna grundades av en person och saknade anställda år 2012. I den sista studien, om interaktioner mellan företag, undersöks 172 publika bolag från 26 branscher med en formell koppling till nystartade företag, ofta i form av delägande.

Nerine Mary George har bland annat använt forskaren Saras Sarasvathys teori om entreprenörers beslutsfattande. Hon visar att entreprenörer som har en positiv inställning till den omgivande miljön vinner på att använda sig av beslutsmetoden effectuation, medan de som tolkar miljön som mer riskfylld gör klokare i använda causation.

Studien visar också att strategiska allianser har direkt inverkan på hur ett företag kommer att lyckas. Att agera på rätt sätt i samband med etablering på en ny marknad, ger alltså stora möjligheter till förbättrade resultat. Nerine Mary George har lagt fram sin avhandling vid Luleå tekniska universitet.

Kontakta nerine.george@ltu.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu